Μακρυπουκάμισος Αναγνώστης

Μαντζαράκης Ευαγγέλης
27th February 2019
Λουμάκης Νικόλαος
12th March 2019

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Αναγνώστη Μακρυπουκάμισου

Μακρυπουκάμισος Αναγνώστης

Γέννηση: ΠυργέλαΘάνατος: άγνωστο
Ο Αναγνώστης Μακρυπουκάμισος, γεννημένος στην Πυργέλα Αργολίδας, υπέγραφε στις αρχές του 1823 ως πρόκριτος της επαρχίας Ναυπλίας έγγραφο με το οποίο ορίστηκαν οι πρώτοι δημογέροντες του Ναυπλίου μετά την κατάληψη της πόλης από τις επαναστατικές δυνάμεις. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους συμμετείχε ως πληρεξούσιος Ναυπλίου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, ενώ στη συνέχεια εξελέγη παραστάτης στο Β΄ και Γ΄ Βουλευτικό. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας διορίστηκε σε επιτροπές του Σώματος που ασχολούνταν με οικονομικά ζητήματα, καθώς επίσης και σε επιτροπές για τη στρατολόγηση στις επαρχίες Άργους, Ναυπλίου και Κάτω Ναχαγέ. Τον Απρίλιο του 1826 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Ναυπλίου στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και ένα χρόνο αργότερα έλαβε μέρος στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Ερμιόνης. Δύο χρόνια αργότερα συμμετείχε στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση (1829), αντιπροσωπεύοντας την επαρχία Ναυπλίας. Τον Δεκέμβριο του 1831 έλαβε μέρος στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση και τον Ιούλιο του επόμενου έτους συμμετείχε στην Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση. Εμφανίστηκε εκ νέου στο κοινοβούλιο στις εκλογές του 1847, οπότε εξελέγη τελευταία φορά βουλευτής επαρχίας Άργους. Ο θάνατός του τοποθετείται χρονικά μετά το 1865, οπότε και υπέβαλε αυτόγραφη αίτηση στην Επιτροπή Εκδουλεύσεων και Θυσιών.
Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 43, 143, 254, 268, 332, 372, 387, 532, 549, 554, 593
ΑΕΠ τ. 3, 68, 99, 155, 180, 183, 278, 447, 455, 664
ΑΕΠ τ. 4, 67, 520, 574
ΑΕΠ τ. 5, 11, 394
ΑΕΠ τ. 6, 80, 273, 277
ΑΕΠ τ. 7, 4, 254, 273, 318, 387, 398
ΑΕΠ τ. 8, 243, 306, 374
ΑΕΠ τ. 9, 259
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 82
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 117, φάκ. 72
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 8, 131-134
Βιβλιογραφία:
Λαμπρυνίδης, 1898, 449-450