Λογοθέτης Πανάγος Αλεξίου

Λόντος Αναστάσιος
18th March 2019
Λογοθέτης Πανάγος
22nd March 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Λογοθέτης Πανάγος Αλεξίου
(Μόσχος)

Γέννηση: Καλαμάτα 1783Θάνατος: άγνωστο
Ο Πανάγος Αλεξίου Μόσχος, γεννημένος πιθανόν το 1783, ήταν έμπορος της Καλαμάτας. Από τις εμπορικές του ενασχολήσεις είχε αποκτήσει σημαντικό κύρος στην πόλη και τον Μάιο του 1819 του απονεμήθηκε το οφφίκιο του λογοθέτη της Μητρόπολης Μονεμβασίας και Καλαμάτας, από όπου προέκυψε και το προσωνύμιό του. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Αναστάσιο Κορνήλιο στις 30 Δεκεμβρίου 1818 στην πόλη της Καλαμάτας και ανέπτυξε συνωμοτική δράση. Διετέλεσε μέλος της Μεσσηνιακής Συγκλήτου και συνυπέγραψε τη δεύτερη προκήρυξή της, με την οποία απηύθυνε έκκληση για βοήθεια στους ομογενείς του Λιβόρνου και της Πίζας. Κατά το 1822 διετέλεσε έφορος της επαρχίας Καλαμάτας. Από τον Δεκέμβριο του 1823 συμμετείχε στις εργασίες του Β΄ Βουλευτικού ως παραστάτης Καλαμάτας και επανεξελέγη στο Γ΄ Βουλευτικό (1824), αντιπροσωπεύοντας την ίδια επαρχία. Το 1826 εξελέγη πληρεξούσιος Καλαμάτας στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, αλλά παραιτήθηκε πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της και αντικαταστάθηκε από τον Αθανάσιο Κυριακό.

[...] Ο κύριος Πανάγος Αλεξίου Μόσχου Λογοθέτης, ο παραστάτης Καλαμάτας, τρέφει τα ίδια πατριωτικά φρονήματά μου και είναι όμως δι’ όλου αφιερωμένος εις τα χρέη του και θέλει έλθει μετ’ εμού εις Κρανίδι· τα δε συμβεβηκότα φονικά και ταραχαί εις Καλαμάταν έγιναν και αυτά αιτία της μέχρι τούδε αργοπορίας του, έως ου να λάβη με τον σταλέντα πεζόν απόκρισιν προς ησυχίαν του. Πληρώσατε τον πεζόν τάλλαρον έν, το οποίον, αν δεν ευρισκόμην ελλιπής χρημάτων, το έδιδα. Ταχύνατε την επιστροφήν του, ίνα, άμα λάβω την απόκρισίν σας, αναχωρήσω.

Επιστολή του Αναστάσιου Κορνήλιου προς το Βουλευτικό Σώμα, 19 Δεκεμβρίου 1823

ΑΕΠ τ. 9, 353

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 217, 280, 293, 320, 337, 594, 652
ΑΕΠ τ. 6, 155, 274, 278
ΑΕΠ τ. 7, 156, 202, 387, 485
ΑΕΠ τ. 8, 65, 159, 360, 374
ΑΕΠ τ. 9, 179, 353
ΑΕΠ τ. 20, 28-32
Βελανιδιώτης, 1936, 24
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Μέξας, 1937, 30, 65
Παναγιωτόπουλος, 1967, 597-598
Φιλήμων, 1859 τ. 1, 356, 387-416
Βιβλιογραφία:
  • Καλαμάτα 1783