Λαζάρου Ορλώφ Ιωάννης

Λάμπρου Γκίκα Νικόλαος
9th April 2019
Κωνσταντάς Γρηγόριος
21st April 2019
Απεικόνιση νησιώτη

Λαζάρου Ορλώφ Ιωάννης

Γέννηση: ΣπέτσεςΘάνατος: άγνωστο
Ο Ιωάννης Ν. Λαζάρου Ορλώφ, πρόκριτος με καταγωγή από τις Σπέτσες, έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας στις πολιτικές διεργασίες. Στις 23 Φεβρουαρίου του 1822 εξελέγη παραστάτης Σπετσών στο Α΄ Βουλευτικό και λίγες ημέρες αργότερα, στις 27 Φεβρουαρίου διορίστηκε στην Τριμελή Επιτροπή του Υπουργείου των Ναυτικών μαζί με τον Φραντζέσκο Βούλγαρη και τον Χατζή-Ανδρέα Αργύρη. Επίσης, μετείχε στις εργασίες της Βουλευτικής Επιτροπής και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους παραστάτες που υπέγραψαν στις 9 Νοεμβρίου του 1822 τη Δεύτερη Πράξη της, με την οποία θεσπίστηκε ο πρώτος εκλογικός νόμος. Το επόμενο έτος, στις 4 Ιουνίου του 1823 εξελέγη από τους προκρίτους και καπεταναίους των Σπετσών για να συμμετάσχει για δεύτερη φορά στην Τριμελή Επιτροπή του Υπουργείου των Ναυτικών, στην οποία διορίστηκε στις 12 Ιουνίου. Παραιτήθηκε από την επιτροπή έξι μήνες αργότερα, στις 22 Δεκεμβρίου του 1823 και διορίστηκε ξανά στις 11 Μαρτίου του 1825. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Λαζάρου διετέλεσε για μικρό διάστημα βουλευτής στη Βουλή του 1827.

Κατά τον Οργανικόν Νόμον της Επιδαύρου τον διορίζοντα εις το Υπουργείον του Ναυτικού τρία μέλη ανά εν εφ’ εκάστης των τριών Νήσων Ύδρας, Σπετζών και Ψαρρών, ημείς οι εγκάτοικοι των Σπετζών, οι τε προύχοντες, καπεταναίοι και λοιποί εξελεξάμεθα μεταξύ ημών με κοινήν θέλησιν και ευχαρίστησιν ως μέλος του Υπουργείου των Ναυτικών τον ευγενέστατον ημέτερον συμπολίτην κύριον Ιωάννην Νικόλα Λαζάρου, άνδρα τίμιον και πρόσφορον εις το υπούργημα τούτο. [...]

Ψήφισμα των Σπετσιωτών, 7 Ιουνίου 1823

Χατζηαναργύρου, 1926 τ. 3, 353

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 55, 394
ΑΕΠ τ. 2, 84
Χατζηαναργύρου, 1926 τ. 3, 294, 315, 353
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 100, 106, 242-243
Δημακόπουλος, 1966β, 125
ΛΕΕ τ. 2, 449
  • Σπέτσες