Κρεββατάς Παναγιώτης

Κρεστενίτης Λυκούργος
29th April 2019
Κουρκουμέλης Σπυρίδων
9th May 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Κρεββατάς Παναγιώτης

Γέννηση: 1785Θάνατος: 1822
Ο Παναγιώτης Κρεββατάς, πρόκριτος του Μυστρά, προερχόταν από πλούσια οικογένεια με μακραίωνη παρουσία στη Λακωνία. Ο ίδιος γεννήθηκε πιθανότατα το 1785. Σε νεαρή ηλικία σπούδασε στην Ιταλία και στη συνέχεια ασχολήθηκε με το εμπόριο. Το 1819 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία. Συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας πολιτική και στρατιωτική δράση. Το 1821 έλαβε μέρος στη Συνέλευση των Καλτεζών και το 1822 διετέλεσε παραστάτης Πελοποννήσου στο Α΄ Βουλευτικό, απουσιάζοντας όμως για μεγάλο διάστημα από την έδρα της Διοίκησης. Ο Κρεββατάς δολοφονήθηκε σε ενέδρα στις 16 Νοεμβρίου 1822.

[...] Αύτη, Εκλαμπρότατε, η τελευταία απόφασις του Βουλευτικού, το οποίον θλίβεται εγκαρδίως δια τας αταξίας, και μάλιστα διά τον τραγικόν θάνατον του αρίστου πατριώτου και μέλους του Κρεββατά. Εκείνον μεν Κύριος αναπαύση, τους δ’ εναντίους να εκδικηθή η Θεία δίκη, μη συγχωρούσης της Θείας προνοίας την αναρχίαν και αταξίαν εις την Ελλάδα, της οποίας τα τρομερά αποτελέσματα δύνανται βέβαια να φέρωσι τον παντελή όλεθρον της πατρίδος προς βλάβην εξίσου και των αιτίων και τω αναιτίων. Έρρωσθε. [...]

Επιστολή της Βουλευτικής Επιτροπής, 30 Νοεμβρίου 1822

ΑΕΠ τ. 1, 201

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 111-112, 181, 188, 195, 198, 201, 230, 233, 401, 442
ΑΕΠ τ. 3, 46
ΑΕΠ τ. 12, 16, 260, 266
ΑΕΠ τ. 15αβ, 41, 51
Μάμουκας τ. 1, 3-5
Μέξας, 1937, 51
Φωτάκος, 1888, 78-79
Βιβλιογραφία:
1821 - Lexicon/ΚΕΝΙ
Γριτσόπουλος, 1964, 220-221
ΛΕΕ τ. 2, 390
ΠΒΛ τ. 5, 51
Φωτόπουλος, 2005, 137
  • 1785