Καψάλης Χριστόδουλος

Κοκκοράκης Αναγνώστης
7th June 2019
Κατσαρός Αναστάσιος
20th June 2019
Απεικόνιση νησιώτη

Καψάλης Χριστόδουλος

Γέννηση: Παγώνδας 1780Θάνατος: άγνωστο
Ο Χριστόδουλος Καψάλης, έμπορος και κτηματίας από τη Σάμο με καλή μόρφωση, γεννήθηκε το 1780. Προεπαναστατικά είχε λάβει μέρος στο κίνημα των Καρμανιόλων στο νησί αναπτύσσοντας σημαντική πολιτική δράση. Κατά το πρώτο έτος του Αγώνα μετείχε ενεργά στην οργάνωση της τοπικής επαναστατικής διοίκησης, ενώ αργότερα, συμμετείχε ως πληρεξούσιος Σάμου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823) και στη συνέχεια εξελέγη στο Β΄ Βουλευτικό. Στις 15 Αυγούστου 1823 υπέβαλε την παραίτησή του στο Σώμα, η οποία δεν έγινε δεκτή. Τον Αύγουστο του 1824, προτάθηκε από τους πρόκριτους Σάμου ως προσωρινός παραστάτης της νήσου έως την κανονική εκλογή παραστάτη για το Γ΄ Βουλευτικό, αλλά δεν έγινε δεκτός από το Σώμα.
Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 43, 103, 156, 159, 243, 293, 419, 420, 532, 593
ΑΕΠ τ. 3, 69, 101, 146
ΑΕΠ τ. 6, 273, 277, 279
ΑΕΠ τ. 9, 83, 269
ΑΕΠ τ. 12, 30, 34
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Βιβλιογραφία:
Σακελλαρίου, 2014, 55, 62, 74, 235
Σεβαστάκης, 1996, 51-54, 66, 132-133, 136-137
Σταματιάδης, 1899, 177
  • Παγώνδας 1780