Κατσαρός Αναστάσιος

Καψάλης Χριστόδουλος
18th June 2019
Καράπαυλος Ηλίας
26th June 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Κατσαρός Αναστάσιος
(Κατζαρός)

Γέννηση: ΚυπαρισσίαΘάνατος: Μεθώνη 1826
Ο Αναστάσιος Κατσαρός, πρόκριτος της πόλης της Κυπαρισσίας, με την έναρξη της Επανάστασης ανέπτυξε στρατιωτική δράση, συμμετέχοντας στην πολιορκία του Νεοκάστρου. Τον Μάρτιο του 1823 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Αρκαδιάς (Κυπαρισσίας) στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, ενώ στη συνέχεια εξελέγη στο Β΄ Βουλευτικό και έγινε δεκτός στο βουλευτήριο τον Ιούλιο του 1823. Ωστόσο, παρέμεινε βουλευτής για μικρό χρονικό διάστημα· από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο του 1823 το Βουλευτικό καλούσε επανειλημμένα βουλευτές, μεταξύ των οποίων και τον Αναστάσιο Κατσαρό, οι οποίοι είχαν παραμείνει στο Ναύπλιο και δεν είχαν ακολουθήσει το Σώμα κατά τη μεταφορά της έδρας του στη Σαλαμίνα και έπειτα στο Άργος. Ως αποτέλεσμα της ανυπακοής τους στις προσκλήσεις του Σώματος, στις 22 Νοεμβρίου 1823, το Βουλευτικό ομόφωνα αποφάσισε την παραπομπή τους για παραβίαση του Οργανικού Νόμου και τελικά την άρση της βουλευτικής τους ιδιότητας. Το 1825 αιχμαλωτίσθηκε από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ πασά και απεβίωσε στις φυλακές της Μεθώνης το επόμενο έτος.

Αναστάσιος Κατσαρός

Και ούτος ωσαύτως διέπρεψεν ως πολιτικός, γερουσιαστής της Πελοποννήσου γενόμενος και πληρεξούσιος, έχων καλήν υπόληψιν εις την πατρίδα του διά την φιλοπατρίαν του. Ηχμαλωτίσθη υπό των Αράβων μετά του Επισκόπου Μεθώνης Γρηγορίου, και απέθανεν εντός των φυλακών της Μεθώνης.

Περιγραφή του Α. Κατσαρού από τον Φωτάκο

Φωτάκος, 1888, 106.

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 446, 448
ΑΕΠ τ. 2, 126, 200, 448, 524, 532, 549, 554, 560, 599, 649
ΑΕΠ τ. 3, 144
ΑΕΠ τ. 7, 247
ΑΕΠ τ. 9, 137, 260
ΑΕΠ τ. 12, 85
ΑΕΠ τ. 13, 222
ΑΕΠ τ. 14, 10
Φραντζής, 1839 τ. 1, 359
Φραντζής, 1839 τ. 2, 395
Φραντζής, 1841 τ. 4, 117, 157
Φωτάκος, 1888, 106
Βιβλιογραφία:
ΛΕΕ τ. 2, 223
  • Κυπαρισσία