Καλκαντής Γεώργιος

Καλογερόπουλος Αντώνιος
16th July 2019
Καλαφάτης Γεώργιος
23rd July 2019
Απεικόνιση στρατιωτικού

Καλκαντής Γεώργιος

Γέννηση: ΣκουτάριΘάνατος: άγνωστο
Ο Γεώργιος Δημητρίου Καλκαντής, γόνος οικογένειας καπετάνιων από το Σκουτάρι της Μάνης, ανέπτυξε κατά την Επανάσταση στρατιωτική και πολιτική δράση. Τον Ιούλιο του 1824 εξελέγη για πρώτη φορά παραστάτης Ανατολικής Σπάρτης στο Γ΄ Βουλευτικό, ενώ έλαβε μέρος στις εργασίες του Σώματος και κατά τους τελευταίους μήνες του Β΄ Βουλευτικού, αφού θεωρήθηκε αντικαταστάτης του πρώην παραστάτη Ανατολικής Σπάρτης Πιέρρου Γρηγοράκη. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας συμμετείχε σε εκστρατείες με την άδεια του Σώματος. Στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 1826, εξελέγη πληρεξούσιος Ανατολικής Σπάρτης στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Ωστόσο, ενώ έγινε δεκτός κατά την εξέλεγξη των πληρεξουσίων, δεν υπογράφει κανένα επίσημο έγγραφό της.
Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 370, 372, 398
ΑΕΠ τ. 3, 161, 212
ΑΕΠ τ. 6, 218, 278
ΑΕΠ τ. 7, 4, 58, 175, 276, 303
ΑΕΠ τ. 8, 180, 261, 290
ΑΕΠ τ. 20, 8, 10, 114, 148
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 105
Βιβλιογραφία:
Δασκαλάκης, 1923, 181
  • Σκουτάρι