Καλαμαριώτης Παναγιώτης

Καλαράς Γεώργιος
24th July 2019
Καλαμαριώτης Δημήτριος
27th July 2019

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Παναγιώτη Καλαμαριώτη

Καλαμαριώτης Παναγιώτης

Γέννηση: ΜεσσήνηΘάνατος: άγνωστο
Ο Παναγιώτης Καλαμαριώτης ήταν γιoς του πρόκριτου από το Νησί Μεσσηνίας (Μεσσήνη) Δημήτριου Καλαμαριώτη. Κατά το 1822 αποτέλεσε ένα από τα πρώτα υπαλληλικά στελέχη της υπό συγκρότηση Διοίκησης, καθώς διορίστηκε στο Υπουργείο Θρησκείας. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, παραστάτη Νησίου στο Β΄ Βουλευτικό (30.7.1824), εξελέγη παραστάτης της ίδιας επαρχίας στο Γ΄ Βουλευτικό τον Αύγουστο του 1824. Δύο χρόνια αργότερα συμμετείχε ως πληρεξούσιος Νησίου στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (1826). Τον Απρίλιο του 1827 έλαβε μέρος στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Ερμιόνης, από την οποία διορίστηκε μέλος της επιτροπής επί των αναφορών (3.3.1827). Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια συμμετείχε ως πληρεξούσιος Νησίου στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση και δύο χρόνια αργότερα στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση (1831). Στη συνέχεια, διορίστηκε επαρχιακός ταμίας Μεσσήνης (1835) και δήμαρχος Παμίσου (1837). Μετά το συνταγματικό κίνημα του 1843 εξελέγη πληρεξούσιος Μεσσήνης στην Α΄ Εθνική Συνέλευση και στη συνέχεια επανεξελέγη βουλευτής Μεσσήνης (το 1844 και το 1861), ενώ δεν κατόρθωσε να εκλεγεί στις εκλογές του 1847. Μετά τη λήξη της Β΄ Εθνικής Συνέλευσης (1862-1864) εξελέγη ακόμη μια φορά βουλευτής Μεσσήνης (1865).

Είτα ανεγνώσθη αναφορά των στρατηγών Διονυσίου Μουρτσίνου, Παναγ. Γιατράκου, Αθανασίου Κουμουνδουράκη, Π. Κεφάλα και Νικήτα Δικαίου υπ’ αριθ. 637, εν η περικλείουσιν αντίγραφον αναφοράς προς αυτούς των κατοίκων της επαρχίας Νησίου, διά την βίαιον εκλογήν του παραστάτου της επαρχίας αυτής, του Παναγ. Δαρειώτου, και την απαραβίαστον και εκούσιον εκλογήν του παραστάτου εις τον υιόν του μακαρίτου Δημητρίου Καλαμαργιώτου, κυρίου Παναγιώτου.

            Ανεγνώσθη και αναφορά των κατοίκων του Νησίου διά την νόμιμον εκλογήν του παραστάτου της επαρχίας των κυρίου Παναγιώτου Καλαμαργιώτου. Μετά την ανάγνωσιν ενεκρίθη να παρρησιάση το παραστατικόν του προς την περί τούτων επιτροπήν.

Απόσπασμα πρακτικών Βουλευτικού, 21 Αυγούστου 1824

ΑΕΠ τ. 2, 393-394

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 393-394, 411
ΑΕΠ τ. 3, 156, 200, 278, 369, 539
ΑΕΠ τ. 4, 68, 74, 520
ΑΕΠ τ. 5, 2, 11, 209
ΑΕΠ τ. 6, 278
Αντωνίου, 2002 τ. 1, 395
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 67, φάκ. 106
ΠΕΣ, 9-10
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄ τ. 2, 28
ΠΣΒ, Περίοδος Ζ΄-Σύνοδος Α΄, 120-126, 132-136, 392
ΦΕΚ, 1835 φ. 4
ΦΕΚ, 1837 φ. 45
Βιβλιογραφία:
  • Μεσσήνη