Κάββας Μιχαήλ

Καΐρης Θεόφιλος
29th July 2019
Ιωάννου Σωτήριος
5th August 2019
Απεικόνιση λόγιου

Κάββας Μιχαήλ
(Κάβας)

Γέννηση: Άργος 1783Θάνατος: Τρίπολη 1840
Ο Μιχαήλ Κάββας, γιατρός με καταγωγή από το Άργος, γεννήθηκε περί το 1783. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1820, από τον Κανέλλο Παπαγιαννόπουλο (Δεληγιάννη) και συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας πολιτική και στρατιωτική δράση. Το 1821 έμεινε αιχμάλωτος στην Τρίπολη μαζί με τους αρχιερείς και τους προκρίτους που είχαν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της οθωμανικής διοίκησης. Το 1823 έλαβε αρχικά μέρος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και στη συνέχεια διετέλεσε παραστάτης Άργους στο Β΄ Βουλευτικό. Έγινε δεκτός από το Σώμα στις 18 Μαΐου του 1823 και διορίστηκε σε επιτροπές για διάφορα ζητήματα, όπως το σχέδιο περί αστυνομίας και το σχέδιο περί της σύστασης σχολείων. Κατόπιν, εξελέγη παραστάτης Άργους στο Γ΄ Βουλευτικό συμμετέχοντας και πάλι σε επιτροπές του Σώματος, ανάμεσα σε αυτές και στην επιτροπή που συστάθηκε για τον έλεγχο της κατάρτισης των γιατρών και της ποιότητας και της τιμής των φαρμάκων που πωλούνταν στα φαρμακεία. Επίσης, κατά τη διάρκεια της θητείας του, οι κάτοικοι του Άργους του ζήτησαν να τεθεί επικεφαλής των στρατευμάτων της επαρχίας και το Βουλευτικό έδωσε τη συγκατάθεσή του, ώστε να απουσιάσει για το απαιτούμενο διάστημα. Διετέλεσε, επίσης, βουλευτής στη Βουλή του 1827. Αργότερα, το 1832 εξελέγη πληρεξούσιος Άργους στη Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση και έγινε δεκτός στις εργασίες της από της από τις 2 Αυγούστου. Απεβίωσε το 1840 στην Τρίπολη σε δυσχερή οικονομική κατάσταση.

Ο εν μακαρία τη λήξει δόκτωρ Μιχαήλ Κάββας εκ της πόλεως του Άργους, είς των προκριτωτέρων αυτής οικογενειών, και διαπρέψας επί Τουρκίας ως αρχίατρος της Πελοποννήσου και πλησίον εις πολλούς των κατά καιρούς πασάδων αυτής, κατηχηθείς εις τα μυστήρια της Επαναστάσεώς μας υπήρξεν είς των μετά ζήλου αμιμήτου προσφερθέντων εις τας περί ταύτης προετοιμασίας, και είς των πρωταγωνιστών αυτής άμα εξεράγει, καταφρονήσας τα πάντα, και αδράξας και ούτος τα όπλα υπέρ της πατρίδος, δι’ αδρών θυσιών και κινδύνων, με την προσωπικήν του παρουσίαν εις τε την πολιορκίαν της Τριπολιτζάς και εις άλλας κρισίμους περιστάσεις, συνετέλεσεν εις τα δυνατά, και στρατιωτικώς ως είς των αρχηγών και πολιτικώς ως είς των πληρεξουσίων, βουλευτών και διαφόρως άλλως, διαπρέψας ούτω καθ’ όλον το διάστημα του ιερού αγώνος με πλήρη πατριωτισμόν, ζήλον και ακάματον προσπάθειαν, και θυσίαν απάσης της καταστάσεώς του, συνυπεστείς και ούτος μετά των λοιπών πατριωτών του, όλα τα πικρά αποτελέσματα των κατά καιρούς πυρκαϊών, λεηλασιών, και εν γένει των δυστυχημάτων της πατρίδος του.

            Αποθανών δε πέρισυ, εγκατέλιπεν αδύνατον φαμελία και εν δυστυχία.

            Ταύτα ως συμπολίται του μακαρίτου και ως συναγωνισταί γνωρίζοντες εκ του πλησίον, πιστοποιούμε χάριν της Αληθείας και Δικαιοσύνης.

Την 14 Ιανουαρίου 1841

Αθήναι

Ο Σελλασίας Θεοδώρητος

Θ. Κολοκοτρώνης

Π. Μαυρομιχάλης

Ανδρέας Λόντος

Α. Μεταξάς

Κανέλλος Δεληγιάννης

Χρήστος Βλάσης

Βασίλειος Χρηστακόπουλος

Πιστοποιητικό των υπηρεσιών που προσέφερε κατά την Επανάσταση ο Μιχαήλ Κάββας

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 66, φάκ. 22

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 36, 77-78, 132, 160, 210, 245, 297, 341, 372, 383, 387, 549, 554, 560, 593, 599, 652, 661
ΑΕΠ τ. 3, 68, 72, 74, 99, 144
ΑΕΠ τ. 5, 374, 415
ΑΕΠ τ. 6, 62, 181, 273, 278
ΑΕΠ τ. 7, 105, 122, 271, 273-274, 278-279, 287, 318, 356, 387, 402, 477
ΑΕΠ τ. 8, 114, 143, 258-259, 263-264, 306, 351, 374
ΑΕΠ τ. 9, 162, 259-260, 271, 330, 357
ΑΕΠ τ. 12, 56-7, 221
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 16, 266
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 66, φάκ. 22
Μέξας, 1937, 70
Φωτάκος, 1888, 68
Βιβλιογραφία:
Αθανασόπουλος, 1965, 40
Δημακόπουλος, 1966β, 123
Κιουσοπούλου, 2018, 82
Χαρωνίτης, 1997, 2-3
  • Άργος 1783