Ιωάννου Σωτήριος

Κάββας Μιχαήλ
31st July 2019
Ιωάννου Λογοθέτου Κωνσταντίνος
7th August 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Ιωάννου Σωτήριος

Γέννηση: ΑίγιοΘάνατος: άγνωστο
Ο Σωτήριος Ιωάννου, πρόκριτος από τη Βοστίτσα (Αίγιο), προεπαναστατικά είχε μεταβεί στη Σμύρνη, όπου ασκούσε εμπορική δραστηριότητα και δρούσε ως επίτροπος των αδερφών Τοσίτσα. Είχε πιθανόν μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία, αν και δεν εμφανίζεται στους γνωστούς καταλόγους μελών της, και μετείχε στην επαναστατική προετοιμασία. Τον Ιανουάριο του 1821 φαίνεται να έλαβε μέρος στη μυστική συνέλευση της Βοστίτσας. Στη συνέχεια συμμετείχε στην Επανάσταση, όντας στον κύκλο συνεργατών του Δημήτριου Υψηλάντη. Τον Ιούνιο του 1823 διορίστηκε από το Βουλευτικό μέλος του επαρχιακού κριτηρίου Τριπολιτσάς. Δύο χρόνια αργότερα εξελέγη παραστάτης Βοστίτσας στο Γ΄ Βουλευτικό, από το οποίο διορίστηκε σε επιτροπές που ασχολούνταν κυρίως με οικονομικά ζητήματα (εκποιήσεις φθαρτών κτημάτων, καταγραφές εθνικών οικημάτων, έρευνα για την τιμή της μπαρούτης κ.ά.).

Ο Σωτήρης Ιωάννου, παρευρεθείς εις όλας τας περιστάσεις αφ’ ού επαναστάτησαν [οι Πελοποννήσιοι] και αφ’ ου έφθασεν ο Υψηλάντης εις Πελοπόννησον και εκηρύχθη πληρεξούσιος του Γενικού Επιτρόπου, με εξήγησεν πού βαδίζουν τα πνεύματα των οπλαρχηγών της Πελοποννήσου και Σπάρτης. Με έναν λόγον, ημέραν παρ’ ημέραν αδυνατούσαν τον Υψηλάντην ηθικώς και εφαίνοντο ότι επιθυμούσαν έν άλλο σύστημα διοικητικόν.

Απομνημόνευση Ν. Κασομούλη

Κασομούλης, 1939 τ. 1, 160

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 81, 84, 488, 491
ΑΕΠ τ. 7, 214, 261, 320, 344, 354, 400, 429, 519
ΑΕΠ τ. 8, 298, 342, 406
ΑΕΠ τ. 10, 170
ΑΕΠ τ. 12, 87
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Κασομούλης, 1939 τ. 1, 133, 160, 162, 168-169
Φωτάκος, 1888, 17
Φωτάκος, 1899 τ. 1, 58
Βιβλιογραφία:
ΛΕΕ τ. 2, 70
Τζώρτζης, 2014 τ. 2, 536
Φωτόπουλος, 2005, 123
  • Αίγιο