Ιατρός Μιχαήλ

Ιερομνήμων Δημάκης
13th August 2019
Θεόδωρος, ιερεύς και οικονόμος
21st August 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Ιατρός Μιχαήλ

Γέννηση: Λογκανίκος 1779Θάνατος: Αθήνα 1868
Ο Μιχαήλ Ιατρός, γεννημένος γύρω στο 1779 στον Λογκανίκο Λακωνίας, ήταν έμπορος, κτηματίας, εφοπλιστής και από τις ποικίλες οικονομικές δραστηριότητές του είχε σχηματίσει μεγάλη περιουσία. Συμμετείχε στην Επανάσταση ως παραστάτης Μυστρά στο Γ΄ Βουλευτικό (1824), το οποίο τον διόρισε στην επιτροπή που έλεγχε τα παραστατικά έγγραφα των βουλευτών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του διορίστηκε σε πλήθος επιτροπών που ασχολούνταν κυρίως με οικονομικά θέματα, καθώς επίσης ανέλαβε πολλές φορές διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του Βουλευτικού και του Εκτελεστικού. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους συμμετείχε ενεργά ως μέλος του δημοτικού συμβουλίου Ναυπλίου, πόλη στην οποία είχε πολιτογραφηθεί από το 1824. Το 1843 εξελέγη πληρεξούσιος Ναυπλίας στη Α΄ Εθνική Συνέλευση και στη συνέχεια εξελέγη δύο φορές βουλευτής Ναυπλίου (1844 και 1847), ενώ διετέλεσε και αντιπρόεδρος της Βουλής για δύο συνεχόμενες συνόδους (1847-1848). Τέλος, έλαβε μέρος στην αντιοθωνική Ναυπλιακή Επανάσταση και διετέλεσε μέλος της επαναστατικής επιτροπής (1862), ενώ στη συνέχεια εξελέγη πληρεξούσιος Ναυπλίας στη Β΄ Εθνική Συνέλευση (1862). Απεβίωσε στην Αθήνα το 1868.

Το Βουλευτικόν Σώμα

Προς το Σεβαστόν Εκτελεστικόν

Μία διμελής επιτροπή, συγκειμένη από τους Βουλευτάς κυρίους Αναγνώστην Οικονόμου και Μιχαλάκην Ιατρόν, εφωδιασμένη με το παρόν προβούλευμα, έρχεται εις το Σ[εβαστόν] Εκτελεστικόν διά να συσκεφθή μετ’ αυτού περί όλων των αναγκαιούντων εις την Κρήτην, δηλ. όπλων, τροφών, πολεμοφοδίων κ.τ.λ. και ακολούθως ας ενεργηθώσι με την απαιτουμένην ταχύτητα τα δέοντα.

Τη 7 Σεπτεμβρίου 1825, εν Ναυπλίω

Προβούλευμα του Βουλευτικού Σώματος, 7 Σεπτεμβρίου 1825

ΑΕΠ τ. 8, 309

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 416
ΑΕΠ τ. 7, 3, 48, 65, 76, 123-124, 141, 156, 196, 202, 222, 236, 259, 304, 311, 339, 344-345, 392
ΑΕΠ τ. 8, 82, 133, 159, 228, 331
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 58
ΠΕΣ, 2
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 24, 123-124, 142-145
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 181-183
ΠΣΒ, Περίοδος Β΄-Σύνοδος Β΄ τ. 1, 7
Βιβλιογραφία:
Γούναρης, 2013, 97
Λιάτα, 2013, 361-382
Σπηλιωτάκης, 1983, 13-47
  • Λογκανίκος 1779