Θεόδωρος, ιερεύς και οικονόμος

Ιατρός Μιχαήλ
16th August 2019
Θεοδώρητος, επίσκοπος Βρεσθένης
22nd August 2019
Απεικόνιση κληρικού

Θεόδωρος, ιερεύς και οικονόμος

Γέννηση: άγνωστοΘάνατος: άγνωστο
Ο Θεόδωρος, ιερεύς και οικονόμος, ήταν κληρικός από τη Μεθώνη, ο οποίος συμμετείχε ως πληρεξούσιός της στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και στη συνέχεια εξελέγη στο Β΄ Βουλευτικό (1823). Το χρονικό διάστημα μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 1823 το Βουλευτικό κάλεσε επανειλημμένα βουλευτές, μεταξύ αυτών και τον ιερέα Θεόδωρο, οι οποίοι, παραμένοντας στο Ναύπλιο, δεν ακολούθησαν το Σώμα κατά τη μεταφορά της έδρας του στη Σαλαμίνα και έπειτα στο Άργος. Ως αποτέλεσμα της ανυπακοής τους στις προσκλήσεις του Σώματος, στις 22 Νοεμβρίου 1823, το Βουλευτικό ομόφωνα αποφάσισε να τους παραπέμψει για παραβίαση του Οργανικού Νόμου και να άρει τη βουλευτική τους ιδιότητα.
Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 448
ΑΕΠ τ. 2, 43, 137, 200, 431, 539, 551, 554, 599, 649
ΑΕΠ τ. 3, 68, 99
ΑΕΠ τ. 9, 162, 251
Βιβλιογραφία:
Κιουσοπούλου, 2018, 82
  • [άγνωστο]