Ζωρογιανόπουλος Αναγνώστης

Ζώτος Κωνσταντίνος
24th August 2019
Ζωγράφος Κωνσταντίνος
27th August 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Ζωρογιανόπουλος Αναγνώστης
(Ζορογιάννου, Σιρογιαννόπουλος, Ζορογιαννόπουλος)

Γέννηση: ΆγραφαΘάνατος: άγνωστο
Ο Αναγνώστης Ζωρογιαννόπουλος καταγόταν από τα Άγραφα. Το 1823 έλαβε μέρος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και εξελέγη παραστάτης Αγράφων στο Β΄ Βουλευτικό. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας, έλαβε δίμηνη άδεια από το Σώμα για να μεταβεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του ώστε να συμβάλει στη στρατιωτική οργάνωση της περιοχής, αλλά και για τη διευθέτηση προσωπικών του υποθέσεων. Ο Ζωρογιαννόπουλος επανεμφανίστηκε στα πολιτικά πράγματα το 1843 συμμετέχοντας ως πληρεξούσιος Αιτωλοακαρνανίας στην Α΄ Εθνική Συνέλευση.

Αναφέρω προς το Σεβαστόν Βουλευτικόν Σώμα την κατάσταση της επαρχίας μου. Όταν εμίσευσα από Τριπολιτζάν με τον τζεμχανέν και έφθασα εις Λιδορίκι, έμαθα πως εδιαλύθη το στρατόπεδον των Αγράφων εξ αιτίας ότι εκινδύνευεν ο Καραϊσκάκης δια θάνατον από την ασθένειαν και οι στρατιώται έκαμαν ένα δουφέκι και, μη δυνάμενοι να αντιπαραταχθούν, εσκόρπισαν. Και εβγήκε ο Νίκο Θέος με τον Τουρκοσταμούλην και λοιπούς τουρκολάτρας, των οποίων τες φαμελιές εστείλαμεν εις Πελοπόννησον και επλανούσαν τους επαρχιώτας δια να τους προσκυνήσουν. Και εγώ άφησα τα εφόδια εις τον Σκαλτζάν και έτρεξα ημέραν και νύκτα και με άλλους πιστούς πατριώτας και τους εμπόδιζα. Εις μερικούς επαρρησιαζόμουν και εις άλλους έγραφα λέγοντάς των ότι αυτός είναι πλάνος του Σκόνδρα και να μην τους ακούσουν, ότι χάνονται. Αμέσως φτάνουν και τα πελοποννησιακά στρατεύματα και θέλει σας περάσουν όλους από το σπαθί. Λοιπόν, τους ετραβήσαμεν όλους εις τα δυνατά μέρη και μερικοί όπου εδύνονταν τους εστείλαμεν εις την Πελοπόννησον και άλλους εις τον Βάλτον και εις Λιδωρίκι και Μαλαντρίνου και το ερημώσαμεν τα Άγραφα.

1823, Οκτωβρίου 15, Λουμποτνά

Ο παραστάτης των Αγράφων

Αναγνώστης Ζωρογιαννόπουλος

Αναφορά του Αναγνώστη Ζωρογιαννόπουλου

ΑΕΠ τ. 12, 197-198

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 8, 10, 15, 57, 62, 90, 115, 415, 431, 594
ΑΕΠ τ. 3, 65-66, 75, 101, 138-139, 142, 145
ΑΕΠ τ. 9, 37, 203, 208
ΑΕΠ τ. 12, 81, 197-198
Γαζής, 1971, 4
ΠΕΣ, 9
Βιβλιογραφία:
Μητρώο, 1986, 37
  • Άγραφα