Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος

Ζαχαρίτσας Χατζή-Παναγής
1st September 2019
Ζαφειρόπουλος Αναγνώστης
4th September 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος
(Ζαφυρόπουλος)

Γέννηση: ΆστροςΘάνατος: 1826
Ο Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος γεννήθηκε στον Άγιο Ιωάννη Κυνουρίας (Άστρος). Προεπαναστατικά μαζί με τους αδερφούς του, Ιωάννη και Παναγιώτη, είχε αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα. Οι τρεις αδερφοί συμμετείχαν εξαρχής στην Επανάσταση και ο Κωνσταντίνος ανέπτυξε πολιτική δράση ως αντιπρόσωπος της επαρχίας Αγίου Πέτρου. Τον Μάιο του 1821 έλαβε μέρος στη Συνέλευση των Καλτεζών και λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1821, συμμετείχε στη Συνέλευση του Άργους και υπέγραψε τον Οργανισμό της Πελοποννησιακής Γερουσίας (27.12.1821). Ήδη από τον Νοέμβριο του ίδιου έτους είχε αποσταλεί από την επαρχία Αγίου Πέτρου ως μέλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας, στην οποία παρέμεινε έως την οριστική κατάργησή της από τη Β΄ Εθνοσυνέλευση τον Μάρτιο του 1823. Στη συνέχεια συμμετείχε ως πληρεξούσιος Αγίου Πέτρου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και εξελέγη παραστάτης της ίδιας επαρχίας στο Β΄ Βουλευτικό, το οποίο τον πρότεινε για τη θέση του έπαρχου Κορώνης (Μάιος 1823), θέση την οποία τελικά δεν ανέλαβε. Στη συνέχεια εξελέγη παραστάτης Αγίου Πέτρου στο Γ΄ Βουλευτικό (1824). Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας συμμετείχε κατ’ εντολή του Σώματος σε σημαντικές αποστολές, ιδιαίτερα κατά τις διαβουλεύσεις μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων μερίδων στο πλαίσιο των εμφύλιων συγκρούσεων. Τον Απρίλιο του 1825 ζήτησε από το Βουλευτικό οικονομική ενίσχυση, ώστε να απελευθερωθεί ο αιχμαλωτισθείς από τον Ιμπραήμ αδελφός του Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος. Στη συνέχεια συμμετείχε στην εκστρατεία εναντίον του Ιμπραήμ και αιχμαλωτίσθηκε και ο ίδιος. Οι δύο αδερφοί αφέθηκαν ελεύθεροι, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, μετά την καταβολή λύτρων από τον αδελφό τους Ιωάννη Ζαφειρόπουλο. Μετά την απελευθέρωσή του επανήλθε στα βουλευτικά του καθήκοντα. Απεβίωσε τον Μάιο του 1826 στο Ναύπλιο.

Το Βουλευτικόν Σώμα

Προς τον Ευγενέστατον Βουλευτήν κύριον Κωνσταντίνον Ζαφειρόπουλον

            Και προ της αδελφικής σας επιστολής επληροφορήθη το Σώμα τούτο το απευκταίον συμβάν εις το στρατόπεδόν μας κατά το Νεόκαστρον, τον ένδοξον θάνατον των εις εκείνην την μάχην πεσόντων καλών πατριωτών, ως και την ζώγρησιν [: αιχμαλώτιση] του φιλτάτου αυταδέλφου σας και ενθέρμου πατριώτου στρατηγού κυρίου Παναγιώτου. Μετριάζει οπωσούν η θλίψις ότι ο αγαθός αυτός πολίτης ευρίσκεται εν τοις ζώσι. Έστω βεβαία τόσον η ευγενία σου, καθώς και άπασα η φιλογενής οικογένειά σας, ότι πάντα καλόν και λίθον θέλει κινήσει η Διοίκησις εις απολύτρωσιν του υπέρ πατρίδος και πίστεως πάσχοντος στρατηγού. Η προς το Εκτελεστικόν αναφορά σας διευθύνθη αμέσως και η απαιτουμένη συνεργία εις το να σας σταλώσι τα ζητούμενα έγγραφα εγένετο προθύμως. Έχετε και παρά του Βουλευτικού την άδειαν να απέλθετε προσωρινώς προς τον Πρόεδρον και δι’ εγκαρδίωσιν των στρατιωτικών της επαρχίας σας. Έρρωσθε παρηγορούμενοι και παρηγορούντες τους οικιακούς σας διά την όσον τάχιστα απολύτρωσιν του φιλτάτου σας, την οποίαν και ολοψύχως εύχεται το Βουλευτικόν.

Τη 13 Απριλίου 1825, εν Ναυπλίω

Απάντηση του Βουλευτικού σε αναφορά του Κ. Ζαφειρόπουλου

ΑΕΠ τ. 8, 202

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 110, 442
ΑΕΠ τ. 2, 11, 43, 47, 81, 156, 258, 262-263, 308, 331, 372, 387, 442, 454, 478, 532, 549, 554, 593, 599, 667
ΑΕΠ τ. 3, 68, 71, 144
ΑΕΠ τ. 6, 68, 93, 183, 273, 278-279
ΑΕΠ τ. 7, 4, 45, 47, 49, 69, 71, 109, 114, 122, 187, 191, 212, 334, 376, 461
ΑΕΠ τ. 8, 45, 122, 188, 202
ΑΕΠ τ. 9, 3-4, 6-7, 25, 162
ΑΕΠ τ. 10, 36, 69
ΑΕΠ τ. 15αβ, 59
ΑΕΠ τ. 15γ, 23, 71, 230
ΑΕΠ τ. 16, 155
ΒΒ, κώδ. 365
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 9, 276
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 56, φάκ. 21
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 56, φάκ. 23
Κοντάκης, 1957, 46, 49, 60
Μάμουκας τ. 1, 110, 125
Φωτάκος, 1888, 226
Βιβλιογραφία:
Βακαλόπουλος, 1941, 91
ΛΕΕ τ. 1, 614
ΜΕΕ τ. 11, 922
Σακελλαρίου, 2013, 371