Δουκίδης Διονύσιος

Δούρος Σωτήριος
18th September 2019
Διδασκάλου Αναγνώστης
27th September 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Δουκίδης Διονύσιος
(Δουκιάδης)

Γέννηση: Πύλος 1778Θάνατος: άγνωστο
Ο Διονύσιος Δουκίδης, πρόκριτος από το Νεόκαστρο (Πύλος), γεννήθηκε το 1778. Συμμετείχε στην Επανάσταση αρχικά ως έφορος της επαρχίας του από το καλοκαίρι του 1821, ενώ τρία χρόνια αργότερα εξελέγη παραστάτης Νεοκάστρου στο Γ΄ Βουλευτικό. Τον Νοέμβριο του 1825 κατέθεσε πληρεξούσιο έγγραφο με το οποίο τον απέστειλε η επαρχία Νεοκάστρου στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση, αλλά δεν μετείχε στις εργασίες της, όταν αυτή συγκλήθηκε τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

Ανεγνώσθη αναφορά του Βουλευτού κυρίου Διονυσίου Δουκίδη, διά της οποίας λέγει ότι, πληρεξούσιος ων της επαρχίας του, μέλλει ν’ αναχωρήση όπου συγκροτείται η Εθνική Συνέλευσις και παρακαλεί να διορισθή άλλος αντ’ αυτού εις την επί των φροντιστικών λογαριασμών Επιτροπήν.

Απόσπασμα πρακτικών Βουλευτικού, 17 Φεβρουαρίου 1826

ΑΕΠ τ. 7, 511

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 417
ΑΕΠ τ. 7, 4, 66, 270, 318, 321, 448-449, 505, 511
ΑΕΠ τ. 8, 256, 309, 422
ΑΕΠ τ. 15γ, 46-47
ΑΕΠ τ. 20, 11, 13
Δημητρακόπουλος, 1981, 80-81
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 83
Βιβλιογραφία:
  • Πύλος 1778