Διδασκαλόπουλος Γεώργιος

Διδασκάλου Αναγνώστης
27th September 2019
Δημητρόπουλος Παναγιώτης
30th September 2019
Απεικόνιση στρατιωτικού

Διδασκαλόπουλος Γεώργιος
(Δασκαλόπουλος)

Γέννηση: ΠεραχώραΘάνατος: άγνωστο
Ο Γεώργιος Διδασκαλόπουλος, γεννημένος στην Περαχώρα Κορινθίας, προεπαναστατικά ήταν ακόλουθος του Κιαμήλ μπέη της Κορίνθου. Το 1819 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Νικηφόρο Παμπούκη και ανέπτυξε συνωμοτική δράση. Συμμετείχε στην Επανάσταση ως επικεφαλής ενόπλων των Δερβενοχωρίων και τον Μάρτιο του 1823 συμμετείχε ως πληρεξούσιος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση. Τον Μάιο του ίδιου έτους με αναφορά του ως εκπρόσωπος των κατοίκων Δερβενοχωρίων ζήτησε τον διοικητικό διαχωρισμό τους από την επαρχία Κορινθίας και από το φθινόπωρο του ίδιου έτους έγινε δεκτός ως παραστάτης Δερβενοχωρίων στο Β΄ Βουλευτικό. Το 1824 εξελέγη στο Γ΄ Βουλευτικό, αντιπροσωπεύοντας την ίδια επαρχία, και τον Ιούλιο του 1829 εξελέγη εκ νέου πληρεξούσιος Μεγαρίδας στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση. Δύο χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1831, έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος της ίδιας επαρχίας στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση, η οποία τον διόρισε στην Εξεταστική των πράξεων Επιτροπή, αλλά μετείχε στις εργασίες της μόλις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε ζήτησε την άδεια της Συνέλευσης να επιστρέψει προσωρινά στην πατρίδα του.
Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 164, 176, 248, 266, 372
ΑΕΠ τ. 3, 99
ΑΕΠ τ. 4, 76, 521
ΑΕΠ τ. 5, 11, 35
ΑΕΠ τ. 6, 274, 277
ΑΕΠ τ. 7, 4, 73, 119, 275
ΑΕΠ τ. 8, 79, 239, 259
ΑΕΠ τ. 9, 148
ΑΕΠ τ. 14, 260, 270
Αντωνίου, 2002 τ. 1, 236-237, 280
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 24
Φιλήμων, 1859 τ. 1, 356, 387-416
Φραντζής, 1841 τ. 4, 163
Φωτάκος, 1888, 61
Βιβλιογραφία:
  • Περαχώρα