Δημητρόπουλος Παναγιώτης

Διδασκαλόπουλος Γεώργιος
28th September 2019
Δημητρίου Ιωάννης
2nd October 2019
Απεικόνιση στρατιωτικού

Δημητρόπουλος Παναγιώτης

Γέννηση: Σκυφιάνικα 1792Θάνατος: άγνωστο
Ο Παναγιώτης Δημητρόπουλος, γεννημένος στα Σκυφιάνικα Μάνης το 1792, προεπαναστατικά είχε υπηρετήσει ως υποπενήνταρχος στον ρωσικό στρατό στη Ζάκυνθο. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία στις 14 Νοεμβρίου 1817 στην Οδησσό από τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο και ανέπτυξε σημαντική συνωμοτική δράση. Ως μέλος της Εταιρείας ανέλαβε να εκτελέσει το σχέδιο δολοφονίας του Νικόλαου Γαλάτη (Φεβρ. 1819) και στη συνέχεια κατέφυγε στη Μάνη. Συμμετείχε εξαρχής στην Επανάσταση και εξελέγη παραστάτης Δυτικής Σπάρτης στο Γ΄ Βουλευτικό (1824), το οποίο τον διόρισε στην επιτροπή επί των αναφορών.
Πηγές:
ΑΕΠ τ. 7, 69, 107, 188, 209, 269, 371, 402, 429
ΑΕΠ τ. 8, 406
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 106
Μέξας, 1937, 5
Σπηλιάδης, 1851 τ. 1, 4
Τρικούπης, 2007 τ. 1, 10
Φιλήμων, 1834, 185, 229
Βιβλιογραφία:
Μιχαηλάρης, 2009, 40, 46, 50, 62, 67
  • Σκυφιάνικα 1792