Δημήτριος, ιερεύς και σακελλάριος

Δημητρίου Ιωάννης
2nd October 2019
Δημητρακόπουλος Παναγιώτης
6th October 2019
Απεικόνιση κληρικού

Δημήτριος, ιερεύς και σακελλάριος
(Σακελλάριος, Σακελλαρίων)

Γέννηση: άγνωστοΘάνατος: άγνωστο
Ο Δημήτριος ιερεύς και σακελλάριος από τη Μεθώνη συμμετείχε στην Επανάσταση ως παραστάτης Μεθώνης στο Γ΄ Βουλευτικό (1824). Το 1827 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Μεθώνης στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Αίγινας.

Ανεγνώσθη αναφορά του Βουλευτού κυρίου Δημητρίου Ιερέως Σακελλαρίου, διά της οποίας παρακαλεί να διορίση το Βουλευτικό να τον δοθή μία οικία διά να κατοικήση μετά της οικογενείας του. Διετάχθη η επί των καταλυμάτων επιτροπή να τον εύρη μίαν οικίαν.

Απόσπασμα από τα πρακτικά του Βουλευτικού, 24 Φεβρουαρίου 1826

ΑΕΠ τ. 7, 445

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 3, 286, 455, 664
ΑΕΠ τ. 7, 58, 168, 377, 445
ΑΕΠ τ. 11, 28
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 75
Βιβλιογραφία:
  • [άγνωστο]