Δημάδης Μαργαρίτης

Δημητρακόπουλος Παναγιώτης
6th October 2019
Δέδες Αναγνώστης
17th October 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Δημάδης Μαργαρίτης

Γέννηση: ΑργαλαστήΘάνατος: άγνωστο
Ο Μαργαρίτης Δημάδης καταγόταν από την Αργαλαστή. Έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας τον Νοέμβριο του 1821 στη Συνέλευση των Σαλώνων. Δύο χρόνια αργότερα, το 1823, έλαβε μέρος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και επίσης εξελέγη παραστάτης Μαγνησίας στο Β΄ Βουλευτικό. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας διορίστηκε στην επιτροπή επί των αναφορών, καθώς και σε επιτροπές για τον έλεγχο κατηγοριών εναντίον μελών της Διοίκησης. Παραιτήθηκε λόγω ασθενείας πριν τη λήξη των εργασιών του Σώματος, τον Αύγουστο του 1824. Μετά την παραίτησή του, διορίστηκε έπαρχος Σκοπέλου (1 Σεπτεμβρίου 1824). Τον Μάρτιο του 1826 το Γ΄ Βουλευτικό μερίμνησε να του χορηγηθούν χρήματα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αναρρώνοντας από ασθένεια.

Υπερτάτη και Σεβασμία Βουλή

Από τα γράμματα των πατριωτών μου και Μαγνητών και Τρικκεριτών επληροφορήθη το Βουλευτικόν Σεβαστόν Σώμα περί πάντων των εις Μαγνησίαν εχθρικών κινημάτων και περί της γενναίας ανθιστάσεως των Ελλήνων και περιττόν να ταυτολογώ. Φοβούμαι όμως μήπως απολεσθούν οι Έλληνες μεταξύ των θριάμβων, υστερούμενοι των πολεμικών εφοδίων. Όθεν παρακαλώ με το να γράφουν και ζητούν μπαρούτι και μπάλες κανονιών, να λάβη πρόνοιαν το Βουλευτικόν Σώμα περί τούτων, αν θέλη να ακούση την τέλειαν καταστροφήν των εχθρών και την πρόοδον των Ελλήνων. Εγώ δε μένω με το ανήκον σέβας.

Τη 23 Ιουνίου 1823

Μαργαρίτης Δημάδης

Παραστάτης της Μαγνησίας

Αναφορά του Μαργαρίτη Δημάδη

ΑΕΠ τ. 9, 229

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 43, 167, 193, 200, 212, 214, 283, 293, 331-332, 387, 397, 399-400, 430-431, 529-532, 593, 651-652
ΑΕΠ τ. 3, 68, 75, 79, 101, 107, 111, 138, 144
ΑΕΠ τ. 6, 248, 273, 277
ΑΕΠ τ. 7, 369, 388, 470, 534
ΑΕΠ τ. 9, 163, 229, 284, 329
ΑΕΠ τ. 10, 483-484
ΑΕΠ τ. 14, 147, 156
Δημητριάδου, 2011 τ. 1, 265
Μάμουκας τ. 1, 79, 87
Βιβλιογραφία:
Αντωνίου, 2018, 120
Γιαννούλης, 1979, 212
Κιουσοπούλου, 2018, 81
  • Αργαλαστή