Γρηγόριος, επίσκοπος Μεθώνης

Δέδες Αναγνώστης
17th October 2019
Γρηγοριάδης Νικόλαος
28th October 2019
Απεικόνιση κληρικού

Γρηγόριος, επίσκοπος Μεθώνης

Γέννηση: Μίνθη 1770Θάνατος: Μεθώνη 1825
Ο Γρηγόριος Παπαθεοδώρου, μετέπειτα επίσκοπος Μεθώνης, γεννήθηκε στο χωριό Μίνθη (Άλβαινα) το 1770. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1800 και το 1816 ανέλαβε την επισκοπή Μεθώνης, Ναυαρίνου και Νεοκάστρου. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία στις 26 Δεκεμβρίου 1819 στη Μεθώνη. Συμμετείχε στην Επανάσταση αναλαμβάνοντας ενεργό στρατιωτική, αλλά και πολιτική δράση. Το 1823 διετέλεσε πληρεξούσιος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και στη συνέχεια εξελέγη παραστάτης Νεοκάστρου στο Β΄ Βουλευτικό, συμμετέχοντας στις εργασίες του Σώματος από τον Μάιο του 1823. Στις 24 Νοεμβρίου του 1823, ο Γρηγόριος καθαιρέθηκε από το Σώμα εξαιτίας της παραμονής του στο Ναύπλιο με την αντιτιθέμενη μερίδα του Βουλευτικού, της οποίας διορίσθηκε αντιπρόεδρος στις αρχές του 1824. Αιχμαλωτίστηκε στο Ναυαρίνο τον Απρίλιο του 1825 από τις δυνάμεις του Ιμπραήμ Πασά και πέθανε αιχμάλωτος στη Μεθώνη στις 22 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Εξοχώτατε Υπουργέ των Εσωτερικών

Άγιε Αρχιμανδρίτα

Επειδή και δεν ημπορώ να έλθω προσωπικώς εξαιτίας του ποδός μου, τη ενθυμίζω διά του αδελφικού μου και την παρακαλώ να ήθελέ μοι γένει μία διαταγή διαλαμβάνουσα ότι να θεωρήσω τους λογαριασμούς των περσινών εφόρων της επαρχίας Νεοκάστρου, και ότι στέλλομαι από μέρος της Διοικήσεως, να παρατηρήσω και βάλω εις τάξιν άπαντα τα του φρουρίου.

            Προ πάντων παρακαλώ, γνωρίζουσα την στέρησίν μου, καθώς τη είπον και τη έδωσα και αναφοράν μου, να μου δοθή μία απόδειξη από τον υπουργόν της Οικονομίας, να λάβω εκ της επαρχίας Νεοκάστρου πέντε χιλιάδες γρόσια, διά να οικονομήσω τας χρείας μου, διατί ευρίσκομαι πολλά υστερημένος. Τούτα όλα την παρακαλώ να μοι τα τελειώση διά να μισέψω αύριον. Το ότι θέλει της είμαι υπόχρεος δια βίου και θέλει είμαι εδικός της, τούτο η πείρα θέλει το δείξει.

            Αδελφέ, ας μη δυσκολευθή δια των γροσίων, ωσάν όπου άλλοι έλαβον χιλιάδας χωρίς αιτίαν, πολλώ μάλλον ημείς. Όσο μεν διά τον ανεψιόν μου Αθανάσιον, τον αφιερώνω εις την υπεράσπισίν της, όστις δε θέλει παρασαλεύσει ποτέ ποτέ από τα νεύματά της. Αναπαρακαλείσθε, λοιπόν, να τα τελειώστε αυτά τα οποία είναι εις την απόφασίν της.

1823, Ιουνίου 28, Τριπολιτζά

Όλος ευχέτης της και αδελφός

Ο Μοθώνης Γρηγόριος

Αναφορά του Γρηγορίου, επισκόπου Μεθώνης

ΑΕΠ τ. 13, 341-342

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 110, 112, 446-448
ΑΕΠ τ. 2, 43, 52, 94, 97, 127-128, 137, 186, 200, 501-502, 533, 551, 554, 623, 649
ΑΕΠ τ. 3, 68, 71, 74, 77, 98, 109
ΑΕΠ τ. 9, 94, 162, 220, 251
ΑΕΠ τ. 13, 341-342
Γρηγοριάδης, 1934, 93-100, 143-148, 262
Μέξας, 1937, 67
Φραντζής, 1839 τ. 2, 180
Φωτάκος, 1888, 296-297
Βιβλιογραφία:
1821 - Lexicon/ΚΕΝΙ
Δημακόπουλος, 1966α, 221
ΘΗΕ τ. 4, 802
Κιουσοπούλου, 2018, 81
ΛΕΕ τ. 1, 433
ΜΕΕ τ. 8, 731
ΠΒΛ τ. 3, 215-216
  • Μίνθη 1770