Γρηγοριάδης Νικόλαος

Γρηγόριος, επίσκοπος Μεθώνης
27th October 2019
Γρηγοριάδης Αθανάσιος
29th October 2019
Απεικόνιση νησιώτη

Γρηγοριάδης Νικόλαος

Γέννηση: Κάσος 1790Θάνατος: Αθήνα 1862
Ο Νικόλαος Γρηγοριάδης, πρόκριτος και πλοιοκτήτης από την Κάσο, γεννήθηκε γύρω στο 1790. Συμμετείχε στην Επανάσταση αναπτύσσοντας σημαντική ναυτική δράση ως επικεφαλής του κασιώτικου επαναστατικού στόλου και το 1822 τέθηκε επικεφαλής της τοπικής επαναστατικής διοίκησης. Τον Ιούλιο του 1824 εξελέγη παραστάτης Κάσου στο Γ΄ Βουλευτικό. Το 1825, αφού καταστράφηκε η Κάσος από τις οθωμανικές δυνάμεις, εγκαταστάθηκε μαζί με την οικογένειά του στη Νάξο. Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια συμμετείχε ως πληρεξούσιος Κάσου στην Δ΄ Εθνοσυνέλεση (1829). Κατά την επόμενη δεκαετία ο Γρηγοριάδης ως πρόκριτος των Κασιωτών τους εκπροσωπούσε στην υποβολή των αιτημάτων προς την ελληνική κυβέρνηση. Μετά το συνταγματικό κίνημα του 1843, συμμετείχε ως πληρεξούσιος της Κάσου στην Α΄ Εθνική Συνέλευση. Τιμήθηκε από τον Όθωνα με το Αργυρούν Αριστείο και απεβίωσε στην Αθήνα το 1862.

Οι παροικούντες εις την νήσον ταύτην Κάσιοι, ενεργούντες εν ονόματι της αφανισθείσης διά τον υπέρ της ελευθερίας αγώνα πατρίδος των Κάσου, αποκατασταίνουσι τον εις Ναύπλιον Κύριον Νικόλαον Γρηγοριάδην πληρεξούσιόν τους, διά να συνεδριάση μετά των άλλων πληρεξουσίων των Επαρχιών της Ελλάδος και συσκεφθή περί των κοινών συμφερόντων του Ελληνικού Έθνους, έχων την δύναμιν να δώση την ψήφον του εν ονόματι της πατρίδος μας περί της μελλούσης αποκαταστάσεώς του.

Εις ένδειξιν υποφαινόμεθα

Τη 13 Αυγούστου 1825, Νάξος

Παραστατικό έγγραφο του Νικόλαου Γρηγοριάδη, 13 Αυγούτου 1825

Μαυρής, 1937 τ. 2, 51

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 563
ΑΕΠ τ. 2, 313, 372, 386
ΑΕΠ τ. 4, 67, 520, 562
ΑΕΠ τ. 7, 5, 46, 88, 269, 304, 415, 527
ΑΕΠ τ. 8, 98, 256, 291, 465
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 45, 258
Μαυρής, 1937 τ. 1, 152, 160, 172-173
Μαυρής, 1937 τ. 2, 42-58
ΠΕΣ, 9
Βιβλιογραφία:
Λογοθέτης, 1983, 21, 24, 160
  • Κάσος 1790