Γκίκας Νικόλαος

Γούλενος Ιωάννης
3rd November 2019
Γερμανός, μητροπολίτης Παλαιών Πατρών
28th November 2019

Απεικόνιση νησιώτη

Υπογραφή Νικόλαου Γκίκα

Γκίκας Νικόλαος

Γέννηση: ΠόροςΘάνατος: 1838
Ο Νικόλαος Κ. Γκίκας, πρόκριτος από τον Πόρο, κατά τα πρώτα έτη της Επανάστασης ανέπτυξε σημαντική ναυτική και στη συνέχεια πολιτική δράση. Αρχικά, εξελέγη από τους κατοίκους του Πόρου παραστάτης της νήσου στο Β΄ Βουλευτικό (1823), ωστόσο δεν έγινε δεκτός στο Σώμα, καθώς ο Πόρος δεν αποτελούσε ακόμη ξεχωριστή επαρχία. Ένα χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 1824, εξελέγη εκ νέου παραστάτης Πόρου στο Γ΄ Βουλευτικό, το οποίο τον διόρισε στην επιτροπή για τον έλεγχο των παραστατικών εγγράφων και στην τριμελή Διευθυντική Επιτροπή Ανατολικής Ελλάδος (15.4.1825). Στη συνέχεια συμμετείχε εκ νέου σε ναυτικές εκστρατείες και μετά την άφιξη του Καποδίστρια διορίστηκε έπαρχος Πόρου, κατά τη θητεία του οποίου κατασκευάστηκε ο ναύσταθμος. Τον Δεκέμβριο του 1831 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Πόρου στη Δ΄ κατ’ επανάληψιν Εθνοσυνέλευση και λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 1832, στη Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους διορίστηκε από τον Όθωνα έπαρχος της Θήρας (1833-1836) και στη συνέχεια υποδιοικητής Κέας (1836-1838). Απεβίωσε πιθανόν το 1838.

Κατά το αυτό έτος εδιωρίσθη με κοινήν των Ποριωτών Γνώμην, Βουλευτής της Β΄ Περιόδου εις Άργος. Κατά δε το 1824 έμεινε πάλιν με κοινήν των συμπολιτών του γνώμην Βουλευτής της Γ΄ Περιόδου, και διέμεινε μέχρι του 1826 έτους, όπου εις το διάστημα τούτο κατά πρότασιν του Βουλευτικού, επλήρωσε δύο εράνους προς εξοικονόμησιν του Ελληνικού Στόλου και προς βοήθειαν του Μεσολογγίου […]

Έκθεση των εκδουλεύσεων του Νικολάου Κ. Γκίκα εκ Πόρου, 8 Φεβρουαρίου 1839

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 38, φάκ. 25

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 284, 409
ΑΕΠ τ. 5, 316, 341, 388
ΑΕΠ τ. 7, 5, 48, 58, 151, 168, 208, 210, 460, 489, 519
ΑΕΠ τ. 8, 51, 65, 67, 158, 206, 315, 379, 400, 439
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 38, φάκ. 25
Βιβλιογραφία: