Γαζής Άνθιμος

Γερμανός, μητροπολίτης Παλαιών Πατρών
28th November 2019
Βρυζάκης Νικόλαος
7th December 2019
Λιθογραφία Άνθιμου Γαζή

Γαζής Άνθιμος

Γέννηση: Μηλιές 1764Θάνατος: Σύρος 1828
Ο Άνθιμος Γαζής, κατά κόσμον Αναστάσιος Γκάζαλης, γεννήθηκε στις Μηλιές Πηλίου το 1764, όπου διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα. Ο Γαζής ήταν ιερωμένος, εκπρόσωπος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού με πλούσιο συγγραφικό και μεταφραστικό έργο. Προεπαναστατικά έζησε για περίπου δύο δεκαετίες στη Βιέννη, όπου έδρασε ως εφημέριος του Ελληνορθόδοξου ναού, διηύθυνε το περιοδικό Ερμής ο Λόγιος και σχετίστηκε με τον κύκλο της Φιλομούσου Εταιρείας της Βιέννης. Μυήθηκε στα 1817 στη Φιλική Εταιρεία στην πόλη της Οδησσού από τον Νικόλαο Σκουφά. Τον Μάιο του 1821 κήρυξε την Επανάσταση στη Θεσσαλία, όπου επιχείρησε να οργανώσει τοπική επαναστατική διοικητική αρχή με το όνομα Βουλή της Θετταλομαγνησίας. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους μετείχε στην Συνέλευση των Σαλώνων, η οποία τον εξέλεξε μέλος του Αρείου Πάγου έως την κατάργηση των τοπικών οργανισμών τον Μάρτιο του 1823. Τον Δεκέμβριο του 1821 συμμετείχε στην Α΄ Εθνοσυνέλευση ως πληρεξούσιος της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, ενώ εξακολούθησε να είναι μέλος του Αρείου Πάγου. Κατά τους τελευταίους μήνες του Β΄ Βουλευτικού (καλοκαίρι του 1824) συμμετείχε στις εργασίες του, ενώ είχε εκλεγεί στο Γ΄ Βουλευτικό. Κατά την ολιγόμηνη βουλευτική του θητεία διορίστηκε από το Σώμα επικεφαλής της επιτροπής για την επεξεργασία σχεδίου σχετικού περί της «Κοινής Παιδείας του έθνους». Ωστόσο το Γ΄ Βουλευτικό, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, δεν έκανε δεκτό το παραστατικό του έγγραφο, καθώς δεν έφερε σφραγίδα και υπογραφές, και ακυρώθηκε η εκλογή του. Στη συνέχεια ο Άνθιμος Γαζής αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική δράση και ασχολήθηκε με τη διδασκαλία. Απεβίωσε στη Σύρο στις 10 Δεκεμβρίου 1828.

Είτα ανεγνώσθη αναφορά των κυρίων Πανούτσου Νοταρά, Ανθίμου Γαζή, Γρηγορίου Κωνσταντά, Δημητρίου Γουζέλη, Βενιαμίν Λεσβίου, Γεωργίου Καλαρά, Ιωάννου Θεοτόκη, Δημητρίου Παρδαλάκη, Ιωάννου Κοντουμά, Σκυλίτση Ομηρίδου, Ιωάννου Κωλέττη, Αναστασίου Λόντου, Γεωργίου Σπανιολάκη, Ιω. Δ. Μαυροκορδάτου και Ν. Μιλιάνη, οίτινες προβάλλουσι το να διοργανισθή έν Ακαδημαϊκόν Κατάστημα από εκατόν μέλη, τα οποία να απασχολώνται δι’ ιδίας αυτών και των φιλελλήνων συνεισφοράς, εις την ανέγερσιν σχολείου και άλλων τοιούτων, προς φωτισμόν του Έθνους, και παρακαλούσι να τους διορισθή έν κατάλληλον εις τούτο οικοδόμημα διά τας συνελεύσεις των, και έμεινεν εις σκέψιν.

Απόσπασμα πρακτικών Βουλευτικού, 22 Ιουλίου 1824

ΑΕΠ τ. 2, 360

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 486-495
ΑΕΠ τ. 2, 280, 296-297, 322, 360, 410
ΑΕΠ τ. 3, 19, 34, 39, 41
ΑΕΠ τ. 6, 99
ΑΕΠ τ. 9, 59-72
Αντωνίου, 2002 τ. 1, 184, 208, 467
Γαζής, 1971, 12
ΓΕΕ, 1828 φ. 56
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 84
Μάμουκας τ. 1, 78, 84-86, 93
Φιλήμων, 1859 τ. 1, 356, 387-416
Βιβλιογραφία:
Καραμπερόπουλος, 1997, 167-171
Κουμαριανού, 1966, 233-236
ΛΕΕ τ. 1, 317
ΠΒΛ τ. 2, 384
Σειρηνίδου, 2011, 345-348
  • Μηλιές 1764