Βούλγαρης Φραντζέσκος

Βρυζάκης Νικόλαος
7th December 2019
Βλάσσης Χρήστος
17th December 2019
Απεικόνιση νησιώτη

Βούλγαρης Φραντζέσκος
(Φραγκίσκος, Φραντσέσκος)

Γέννηση: ΎδραΘάνατος: άγνωστο
Ο Φραντζέσκος Βούλγαρης, πρόκριτος και πλοιοκτήτης με καταγωγή από την Ύδρα, έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας στην Α΄ Εθνοσυνέλευση (1821). Κατόπιν, διετέλεσε παραστάτης στο Α΄ Βουλευτικό (1822) και στις 27 Φεβρουαρίου του 1822 διορίστηκε στην Τριμελή Επιτροπή του Υπουργείου των Ναυτικών μαζί με τον Ιωάννη Λαζάρου και τον Χατζή-Ανδρέα Αργύρη, αλλά λόγω ασθενείας έλαβε μέρος στις εργασίες της Τριμελούς Επιτροπής από τα τέλη Μαΐου του ίδιου έτους. Επίσης, συμμετείχε στη Βουλευτική Επιτροπή και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους παραστάτες που υπέγραψαν στις 9 Νοεμβρίου του 1822 τη Δεύτερη Πράξη της, με την οποία θεσπίστηκε ο πρώτος εκλογικός νόμος. Στη συνέχεια, έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος Ύδρας στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823) από την οποία διορίστηκε στην επιτροπή για σύνταξη του «υποθετικού λογαριασμού» (προϋπολογισμού). Στις 30 Οκτωβρίου 1824 εξελέγη από το Κοινό της Ύδρας και διετέλεσε για δεύτερη φορά μέλος της Τριμελούς Επιτροπής του Υπουργείου των Ναυτικών από τα τέλη Νοεμβρίου. Αργότερα, συμμετείχε στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση στην Τροιζήνα (1827) για μικρό διάστημα, ενώ νωρίτερα το ίδιο έτος είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Ερμιόνης. Αν και ο Αναστάσιος Γούδας σημειώνει ότι απεβίωσε το 1828, ο Φραντζέσκος Βούλγαρης υπογράφει αναφορά των Υδραίων πλοιοκτητών προς την Δ΄ Εθνοσυνέλευση τον Ιούλιο του 1829.

Ευγενέστατοι άρχοντες˙

Ελάβομεν το ευγενές γράμμα σας και έγνωμεν τα εν αυτώ. [...]

Η επιμονή μας εις τα εδώ, αποβλέπουσα εις το καλόν, μας κάμνει να μην ψηφώμεν τας δεινάς κακοπαθείας˙ άμποτε να νεύση και εις τας καρδίας των Μωραϊτών να συναχθώμεν εις εν, να κάμωμεν δουλειά.

            Ο εχθρός είναι αδύνατος˙ πλην τι το όφελος όπου και οι ψυχές των αρχηγών είναι ψόφιαις. Μένομεν

            Την 30 Ιουλίου [1822] εκ του Αργολικού κόλπου.

οι αδελφοί σας

Ιω. Ορλάνδος

Βασίλης Ν. Μπουντούρης

Φραντζέσκος Βούλγαρης

Επιστολή των μελών της Διοίκησης Ιω. Ορλάνδου, Β. Βουδούρη και Φρ. Βούλγαρη προς τους προκρίτους της Ύδρας

Λιγνός, 1927 τ. 8, 374-375

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 55, 60, 394
ΑΕΠ τ. 3, 19, 34, 39, 42, 68, 72, 74, 78, 80, 99, 112, 278-280, 282-3, 286-287, 289, 291, 294, 301, 314, 320, 323, 325, 328, 332, 336, 343, 349, 353, 359, 361, 367, 373, 453, 458, 471, 576, 578, 580, 582-583, 585, 587, 589, 591, 593
ΑΕΠ τ. 4, 537
ΑΕΠ τ. 10, 37
ΑΕΠ τ. 14, 227-235
Λιγνός, 1926 τ. 7, 369
Λιγνός, 1927 τ. 8, 374-375
Λιγνός, 1928 τ. 10, 215, 552, 555, 562, 564, 574
Λιγνός, 1930 τ. 14, 11, 49
Λιγνός, 1932 τ. 16, 53, 57
Βιβλιογραφία:
Γούδας, τ. 6, 115
Δημακόπουλος, 1966α, 100-101, 106, 242-243
Κιουσοπούλου, 2018, 81
ΛΕΕ τ. 1, 292
ΜΕΕ τ. 7, 622-623
Παπαμανώλης, 1930, 9, 88-89, 107
ΠΒΛ τ. 2, 352