Βιλαέτης Λύσανδρος

Βλάσσης Χρήστος
17th December 2019
Βελισσάριος Νικόλαος
23rd December 2019

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Λύσανδρου Βιλαέτη

Βιλαέτης Λύσανδρος

Γέννηση: ΠύργοςΘάνατος: άγνωστο
Ο Λύσανδρος Βιλαέτης, γόνος οικογένειας προκρίτων από τον Πύργο, συμμετείχε στην Επανάσταση αναπτύσσοντας στρατιωτική και πολιτική δράση. Τον Μάρτιο του 1823 εξελέγη πληρεξούσιος Πύργου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και στη συνέχεια στο Β΄ Βουλευτικό, αντιπροσωπεύοντας την ίδια επαρχία. Τον Απρίλιο του 1826 παρότι εξελέγη στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, δεν συμμετείχε στις εργασίες της, καθώς είχε συλληφθεί με την κατηγορία της δολοφονίας του οπλαρχηγού Πέτρου Μήτζου. Ένα χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 1827, συμμετείχε ως πληρεξούσιος Πύργου στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Ερμιόνης. Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια συμμετείχε ως πληρεξούσιος Πύργου στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση (1829), αντικαθιστώντας τον Λυκούργο Κρεστενίτη που αποκλείστηκε από τη Συνέλευση, και δύο χρόνια αργότερα συμμετείχε στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση (1831). Μετά το συνταγματικό κίνημα του 1843 εξελέγη στη Α΄ Εθνική Συνέλευση και τον επόμενο χρόνο βουλευτής Πύργου (1844). Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας εξελέγη μέλος της επιτροπής για την αναθεώρηση του εκλογικού νόμου (Απρίλιος 1845). Εξακολούθησε να εκλέγεται βουλευτής Πύργου -με εξαίρεση τις εκλογές του 1847- έως το 1862, οπότε μετά την έξωση του Όθωνα συμμετείχε στη Β΄ Εθνική Συνέλευση.

Εις το πρώτον επαρχιακόν σύστημα των εφορειών ήμην μέλλος της εφορείας Πύργου. Εξαιρουμένης της πρώτης Συνελεύσεως εις όλας τας λοιπάς μόνος εγώ αντιπροσώπευσα την επαρχίαν Πύργου. Είμην πληρ[εξ]ούσιος εις εκείνην του Άργους του Σε[πτε]βρίου και 8βρίου.  Εχρημάτισα όθεν πληρεξούσιος εις όλας τας εθνικάς συνελεύσεις.

Εις την Β΄ Βουλευτικήν Περίοδον σχηματισθείσαν μετά την λήξιν της Συνελεύσεως του Άστρους είμην βουλευτής. Έως το παρόν δε σας λέγω και βουλευτής επί 6 περιόδους. Και ταύτας επρόσφερα ως πολιτικός υπηρεσίας.

Αίτηση προς την Επιτροπή Θυσιών και Εκδουλεύσεων, 15 Σεπτεμβρίου 1865

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 23, φάκ. 2086

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 43, 61, 91, 166, 181, 186, 253, 283, 593, 623
ΑΕΠ τ. 3, 99, 455, 577, 664
ΑΕΠ τ. 4, 125, 178
ΑΕΠ τ. 5, 2, 63, 209, 253
ΑΕΠ τ. 8, 75, 471, 475, 479
ΑΕΠ τ. 9, 95-97, 101, 121, 126, 162, 226, 281, 296, 321
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 23, φάκ. 2086
ΠΕΣ, 10
ΠΕΣ Β΄ τ. 1, 8
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 268-285, 344-350, 590
ΠΣΒ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄ τ. 2, 965
ΠΣΒ, Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 9, 62
ΠΣΒ, Περίοδος Δ΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 101
ΠΣΒ, Περίοδος Ε΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 37, 55
ΠΣΒ, Περίοδος Στ΄-Σύνοδος Α΄ τ. 1, 12, 112-116, 166
Βιβλιογραφία:
Γράψας, 1948 τ. 2, 23-24
Κοτσώνης, 1994, 135-136
ΠΒΛ τ. 2, 287
Φωτόπουλος, 2005, 132
  • Πύργος