Βάρβογλης Γεώργιος

Βελισσάριος Νικόλαος
23rd December 2019
Βαρβάτης Ιωάννης
31st December 2019
Απεικόνιση πρόκριτου

Βάρβογλης Γεώργιος
(Μπάρμπογλης, Μπάρμπογλους)

Γέννηση: Ναύπλιο 1770Θάνατος: 1826
Ο Γεώργιος Βάρβογλης, γόνος προεστών από την Τριπολιτσά, γεννήθηκε το 1770 στο Ναύπλιο, μετά την εκτέλεση του πατέρα του κατά τη διάρκεια των Ορλωφικών, και μεγάλωσε στη Βυτίνα. Προεπαναστατικά ασχολήθηκε με το εμπόριο και αναδείχθηκε προεστός Τριπολιτσάς. Με την έναρξη της Επανάστασης συνελήφθη και φυλακίστηκε από τον οθωμανό διοικητή της Τριπολιτσάς, ωστόσο αργότερα κατάφερε να δραπετεύσει. Ανέπτυξε στρατιωτική δράση ως επικεφαλής ενόπλων της επαρχίας του και το 1822 διετέλεσε μέλος της Πελοποννησιακής Γερουσίας έως την κατάργησή της τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Το 1823 εξελέγη πληρεξούσιος Τριπολιτσάς στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, από την οποία διορίστηκε στην επιτροπή για τη σύνταξη του πρώτου «υποθετικού λογαριασμού» (προϋπολογισμού). Στη συνέχεια, τον Μάιο του ίδιου έτους, εξελέγη στο Β΄ Βουλευτικό αντιπροσωπεύοντας την ίδια επαρχία, ωστόσο λόγω καταγγελιών σχετικά με τη νομιμότητα της εκλογής του έγινε δεκτός στο βουλευτήριο στα τέλη Μαΐου μετά τη διενέργεια επαναληπτικής εκλογής. Η βουλευτική θητεία του ήταν ολιγοήμερη, καθώς παραιτήθηκε στις 2 Ιουνίου 1823, προκειμένου να διοριστεί υπουργός του Δικαίου, θέση την οποία διατήρησε έως τον Μάρτιο του 1824. Απεβίωσε από ασθένεια το 1826.

Γεώργιος Βάρβογλους εκ Τριπόλεως

Διατελέσας προ μεν της Ελληνικής Επαναστάσεως ο είς εκ των προκρίτων της επαρχίας Τριπολιτζάς, μετά δε την έναρξιν αυτής Γερουσιαστής, Πληρεξούσιος εις τας Εθνικάς Συνελεύσεις, Βουλευτής και Παραστάτης της διαλειφθείσης επαρχίας, Υπουργός του Δικαίου, και Αρχηγός των όπλων της αυτής επαρχίας.

Υπόμνημα της Επιτροπής Θυσιών και Εκδουλεύσεων 1865

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 19, φάκ. 1726

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 3, 59, 82, 98
ΑΕΠ τ. 9, 4, 6, 95, 98, 103, 131, 134, 219
ΑΕΠ τ. 10, 39
ΑΕΠ τ. 15αβ, 58
ΒΒ, κώδ. 365
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 19, φάκ. 1726
Φωτάκος, 1888, 203
Βιβλιογραφία:
Γριτσόπουλος, 1976 τ. β1, 191-192
Δημακόπουλος, 1966α, 235
ΛΕΕ τ. 1, 217
ΠΒΛ τ. 2, 183
Φωτόπουλος, 2005, 51, 85, 104
  • Ναύπλιο 1770