Αυγερινός Παντολέων

Βαρβάτης Ιωάννης
31st December 2019
Αργύρης Χατζή-Ανδρέας
8th January 2020

Απεικόνιση λόγιου

Υπογραφή Παντολέοντος Αυγερινού

Αυγερινός Παντολέων

Γέννηση: Θάνατος: άγνωστο
Ο Παντολέων Αυγερινός, γεννημένος στη Μικρά Ασία, ήταν έμπορος με σημαντική περιουσία και είχε τεθεί στην υπηρεσία του ρωσικού προξενείου στα Ψαρά. Κατά τη μαρτυρία του ίδιου είχε προεπαναστατικά μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία. Με την έκρηξη της Επανάστασης μετέβη στα Ψαρά, όπου συμμετείχε στην τοπική διοίκηση και έλαβε μέρος σε ναυτικές επιχειρήσεις με το πλοίο του Ιωάννη Μ. Μηλαΐτη. Τον Νοέμβριο του 1824 εξελέγη παραστάτης Σαντορίνης στο Γ΄ Βουλευτικό καλύπτοντας τη θέση του αποθανόντος Ευαγγέλη Μαντζαράκη, τον οποίο προηγουμένως είχε υπηρετήσει ως γραμματέας (1823). Η βουλευτική του θητεία ήταν σύντομη, καθώς από τον Μάιο του 1825, οπότε έλαβε άδεια για λόγους υγείας, δεν φαίνεται να συμμετείχε ξανά στις εργασίες του Σώματος, με αποτέλεσμα τον Φεβρουάριο του 1826 να αποφασιστεί η μη καταβολή βουλευτικού μισθού. Τον Μάρτιο του 1827 συμμετείχε στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Αίγινας. Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια διορίστηκε γραμματέας του Έκτακτου Επίτροπου Νοτίων Κυκλάδων (1828) και τρία χρόνια αργότερα διορίστηκε ειρηνοδίκης Θήρας (1831). Στη συνέχεια, μετά την άφιξη του Όθωνα, δεν ανέλαβε εκ νέου δημόσια έμμισθη υπηρεσία.

Πανταλέοντος Εμμ. Αυγερινού Ίωνος, δημότου Θήρας, περί των θυσιών και εκδουλεύσεών του

 

Μέλος ων αρχαίον της Εταιρείας των Φιλικών, και υπό της υπηρετούσης προς της Επαναστάσεως φιλογενείας εμψυχούμενος, ουχ’ ήττον δε εξ οικογενειακών παραδόσεων, είς εξάδελφός του μετά του αθανάτου Ρήγα του Φεραίου σφαγιασθέντος Αργέντη, εμπνεόμενος συνετέλουν εκ νεαρής ηλικίας, κατά δύναμιν, υπέρ της ηθικής και διανοητικής των Ελλήνων αναπλάσεως.

            Άμα δε εκραγείσης της, εις εμάς τότε [...] προώρου και παρατόλμου επαναστάσεως, αφείς τας σκέψεις, έσπευσα να συμπράξω εις την ταχείαν διάδοσιν αυτής κατά την κυρίως Ελλάδα.

            Εγκατέλειψα την ωραιοτέραν του κόσμου γεννέθλιόν μου γην, την Ιωνίαν, την πατρικήν εστίαν, στάδιον ευελπίζον με εις πρόοδον, το της ρωσσικής υπηρεσίας εις ην πρώην διετέλουν, εις Ψαρά προξενεύων, και επικερδές εμπόριον, το οποίον εκεί και αλλού ενήργουν, και αποχωρισθείς συγγενών και φίλων, τους πλείστους των οποίων πώποτε πλέον δεν είδον, το δε άνθος της ηλικίας μου, την ευκαταφρόνητον περιουσίαν, τας γλυκείας της ζωής ανέσεις και αυτό το μέλλον μου, εις τον βωμόν της πατρίδος ολοκαύτωμα προσενεγκών απέθεσα εις τον ιερόν αγώνα, εις τον οποίον μέχρι τέλους ενεκαρτέρησα εις ναυτικάς, στρατιωτικάς, πολιτικάς και κοινοβουλευτικάς υπηρεσίας διατελέσας [...] 

Αυτόγραφη αίτηση του Π. Εμμ. Αυγερινού, Θήρα 16 Μαΐου 1846

ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 17, φάκ. 1568

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 3, 286, 539, 591, 598
ΑΕΠ τ. 7, 120, 172, 187, 208, 238, 247, 508
ΑΕΠ τ. 8, 233
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 97-98, 328
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 17, φάκ. 1568
Βιβλιογραφία:
  • [άγνωστο]