Αργύρης Χατζή-Ανδρέας

Αυγερινός Παντολέων
5th January 2020
Αρβανιτόπουλος Δημήτριος
9th January 2020
Απεικόνιση νησιώτη

Αργύρης Χατζή-Ανδρέας
(Αργύρη)

Γέννηση: ΨαράΘάνατος: άγνωστο
Ο Χατζή-Ανδρέας Αργύρης, πρόκριτος από τα Ψαρά, συμμετείχε στην Επανάσταση ως παραστάτης της νήσου του στο Α΄ Βουλευτικό τον Ιανουάριο του 1822. Από τις 27 Φεβρουαρίου 1822 έως και τις 27 Οκτωβρίου 1823 συμμετείχε στην τριμελή ναυτική επιτροπή που διηύθυνε το Υπουργείο των Ναυτικών. Μετά τη διακοπή των συνεδριάσεων του Βουλευτικού σώματος, τον Ιούνιο του 1822, συμμετείχε στις εργασίες της Βουλευτικής Επιτροπής και συγκαταλέγεται στους παραστάτες που υπέγραψαν στις 9 Νοεμβρίου 1822 τη Δεύτερη Πράξη της με την οποία θεσπίστηκε ο πρώτος εκλογικός νόμος. Τον Μάρτιο του 1823 συμμετείχε στη Β΄ Εθνοσυνέλευση ως πληρεξούσιος Ψαρών. Με απόφαση του Βουλευτικού στις 6 Μαΐου του ίδιου έτους διορίστηκε έπαρχος Σάμου, θέση από την οποία παραιτήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1824 μετά από αντιδράσεις των κατοίκων της. Μετά την καταστροφή των Ψαρών κατέφυγε στις Σπέτσες. Ο Χατζή-Ανδρέας Αργύρης διορίστηκε στις 11 Μαρτίου 1825 για δεύτερη φορά στην τριμελή ναυτική επιτροπή που διηύθυνε το Υπουργείο των Ναυτικών.
Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 12, 55, 171
ΑΕΠ τ. 2, 18, 25, 228, 231, 437, 440
ΑΕΠ τ. 3, 69, 73, 75
ΑΕΠ τ. 10, 61
ΑΕΠ τ. 12, 123
ΑΕΠ τ. 14, 223-233
Σφυρόερας, 1974, 242, 396
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966α, 100, 106, 242-243
Σακελλαρίου, 2014, 225
Σπανός, 1958, 173
  • Ψαρά