Αρβανιτόπουλος Δημήτριος

Αργύρης Χατζή-Ανδρέας
8th January 2020
Αποστολίδης Γεώργιος
11th January 2020
Απεικόνιση νησιώτη

Αρβανιτόπουλος Δημήτριος

Γέννηση: ΚάσοςΘάνατος: άγνωστο
Ο Δημήτριος Αρβανιτόπουλος, πλοιοκτήτης από την Κάσο, έλαβε μέρος σε ναυτικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Τον Μάρτιο του 1823 συμμετείχε ως πληρεξούσιος της Κάσου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, ενώ στη συνέχεια εξελέγη στο Β΄ Βουλευτικό, αντιπροσωπεύοντας την ίδια επαρχία. Μετά από την καταστροφή της Κάσου (Ιούνιος 1824) εγκαταστάθηκε αρχικά στη Νάξο και στη συνέχεια στην Ίο, όπου διέμεινε και μετά την Επανάσταση. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους διορίστηκε από το Βουλευτικό έπαρχος Πάτμου, θέση την οποία διατήρησε έως και τον Ιούλιο του 1825. Ένα χρόνο αργότερα, εξελέγη πληρεξούσιος Κάσου στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (1826), ωστόσο δεν μετείχε στις εργασίες της. Τα επόμενα χρόνια ασκούσε εμπορική δραστηριότητα, και μετείχε σε ναυτικές αποστολές για λογαριασμό της Διοίκησης. Μετά την άφιξη του Ιωάννη Καποδίστρια συμμετείχε ως πληρεξούσιος Κάσου στην Δ΄ Εθνοσυνέλεση (1829) και τα επόμενα χρόνια διετέλεσε πρόκριτος των Κασίων.

Οι παροικούντες εις την νήσον ταύτην Κάσσιοι ενεργούντες εν ονόματι της αφανισθείσης διά τον υπέρ της ελευθερίας αγώνα πατρίδος των Κάσσου αποκατασταίνουσι τους κυρίους Δημήτριον Αρβανιτόπουλον και Μηνάν Σακελλαρίου πληρεξουσίους των, διά να συνεδριάσουν μετά των άλλων πληρεξουσίων των επαρχιών της Ελλάδος και συσκευθούν περί των κοινών συμφερόντων του Ελληνικού Έθνους, έχοντες την δύναμιν να δώσουν την ψήφον τους εν ονόματι της πατρίδος μας περί της μελούσης αποκαστάσεώς του, εις την τρίτην Εθνικήν Συνέλευσιν.

Εν Νάξω τας α΄ Ιανουαρίου 1826

Πρακτικό εκλογής Δημητρίου Αρβανιτόπουλου

ΑΕΠ τ. 20, 51

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 77, 165, 270, 424, 549, 575
ΑΕΠ τ. 3, 69, 100, 145
ΑΕΠ τ. 4, 74, 82, 521
ΑΕΠ τ. 6, 272, 274, 278
ΑΕΠ τ. 7, 186
ΑΕΠ τ. 8, 277, 279, 512
ΑΕΠ τ. 20, 51
Δημητριάδου, 2013 τ. 2, 225
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 14, φάκ. 1321
Μαυρής, 1937 τ. 1, 155, 159, 172-173, 302
Μαυρής, 1938 τ. 3, 103-105, 110, 113, 115, 118-121
Βιβλιογραφία:
Λογοθέτης, 1983, 17, 24, 159
  • Κάσος