Αποστολίδης Γεώργιος

Αρβανιτόπουλος Δημήτριος
9th January 2020
Αντωνιάδης Εμμανουήλ
18th January 2020
Απεικόνιση πρόκριτου

Αποστολίδης Γεώργιος
(Αποστόλου)

Γέννηση: Χαλκίδα 1800Θάνατος: 1875
Ο Γεώργιος Αποστολίδης γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1800. Έλαβε μέρος στην Επανάσταση συμμετέχοντας στην Α΄ Εθνοσυνέλευση (Δεκέμβριος 1821) ως πληρεξούσιος Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Στη συνέχεια, από τον Ιανουάριο του 1822, διετέλεσε παραστάτης στο Α΄ Βουλευτικό, ωστόσο, όπως προκύπτει από την αλληλογραφία του Σώματος, απουσίασε για μεγάλη χρονική περίοδο από την έδρα της Διοίκησης. Δεν εντοπίζονται στις πηγές ίχνη της μετέπειτα πορείας του έως τις 15 Ιανουαρίου 1826, οπότε υπέγραψε από τη Σαλαμίνα το έγγραφο εκλογής των πληρεξουσίων Ευρίπου για τη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (1826). Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, διορίστηκε δήμαρχος Χαλκιδέων το 1838 και εξελέγη βουλευτής Χαλκίδος κατά τις περιόδους 1844-7 και 1850-3. Απεβίωσε το 1875.

Εν τη σημερινή συνελεύσει του Βουλευτικού, προεδρεύοντος του Δημητρίου Υψηλάντου, προυβλήθη αν πρέπει το Εκτελεστικόν να διορίση τον Μινίστρον του Πολέμου διά να δώση τω παραστάτη της Ευρίπου Γεωργίω Αποστολίδη εν φόρτωμα πυρίτιδος από την Ακρόπολιν διά την κατεπείγουσαν ανάγκην και έλλειψιν όπου πάσχει ο τόπος εκεί˙ και δη ομοφώνως ενεκρίθη ούτως.

Απόσπασμα Πρακτικών του Α΄ Βουλευτικού, 16 Φεβρουαρίου 1822

ΑΕΠ τ. 1, 10-11

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 1, 10-12, 67, 79, 181, 183, 186-187, 192-193, 196-197, 202
ΑΕΠ τ. 3, 34, 39, 42, 46
ΑΕΠ τ. 9, 59, 157
ΑΕΠ τ. 20, 76
ΦΕΚ, 1838 φ. 32
Βιβλιογραφία:
Μητρώο, 1986, 46
  • Χαλκίδα 1800