Αναγνωστόπουλος Παναγιωτάκης

Αναγνώστου Αθανασούλας
27th January 2020
Αμανίτης Γαβριήλ
3rd February 2020
Απεικόνιση πρόκριτου

Αναγνωστόπουλος Παναγιωτάκης

Γέννηση: Καλαμάτα 1797Θάνατος: άγνωστο
Ο Παναγιωτάκης Αναγνωστόπουλος, γιος του πρόκριτου Ιωάννη, γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1797. Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Κυριακό Καμαρηνό την 1η Νοεμβρίου 1818 στην Καλαμάτα και ανέπτυξε συνωμοτική δράση. Κατά το 1822 διετέλεσε γενικός έφορος Μικρομάνης, ενώ ένα έτος αργότερα, συμμετείχε ως πληρεξούσιος Μικρομάνης στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823). Το ίδιο έτος εξελέγη στο Β΄ Βουλευτικό, αντιπροσωπεύοντας την ίδια επαρχία, ωστόσο συμμετείχε στις εργασίες του Σώματος έως τον Ιούλιο του ίδιου έτους, όπως προκύπτει από τις επανειλημμένες προσκλήσεις να επιστρέψει στην έδρα της Διοίκησης που απέστειλε το Σώμα. Τον Απρίλιο του 1826 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Μικρομάνης στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου.
Πηγές:
ΑΕΠ τ. 2, 43, 549, 554, 593, 599
ΑΕΠ τ. 3, 68, 72, 144, 156, 211, 251
ΑΕΠ τ. 9, 162
ΑΕΠ τ. 12, 135
ΑΕΠ τ. 15γ, 64
ΑΕΠ τ. 20, 3, 8, 147, 150
Μέξας, 1937, 23
Φιλήμων, 1859 τ. 1, 155
Βιβλιογραφία:
Κιουσοπούλου, 2018
  • Καλαμάτα 1797