Αμανίτης Γαβριήλ

Αναγνωστόπουλος Παναγιωτάκης
31st January 2020
Αλμπέρτης Αντώνιος
4th February 2020
Απεικόνιση λόγιου

Αμανίτης Γαβριήλ
(Αμμανίτης)

Γέννηση: Κυδωνίες 1797Θάνατος: 1823
Ο Γαβριήλ Αμανίτης γεννήθηκε το 1797 στις Κυδωνίες της Μικράς Ασίας, όπου και φοίτησε στην Ακαδημία της πόλης. Συμμετείχε στην Επανάσταση ως παραστάτης Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στο Α΄ Βουλευτικό (1822), ενώ μετά τη διακοπή των συνεδριάσεων του Σώματος τον Ιούνιο του 1822 έλαβε μέρος στις εργασίες της Βουλευτικής Επιτροπής και συγκαταλέγεται στους παραστάτες που υπέγραψαν στις 9 Νοεμβρίου 1822 τη Δεύτερη Πράξη της, με την οποία θεσπίστηκε ο πρώτος εκλογικός νόμος. Το 1823 συμμετείχε στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους διορίστηκε από το Β΄ Βουλευτικό στην προσωρινή δικαστική επιτροπή. Απεβίωσε από ασθένεια το 1823.

Υπούργησε στρατιωτικώς υπό τον Θεοδωρήν Γκίκαν Υδραίον, έχοντα 80 Υδραιοκυδωνιάτας. Διέπρεψε με τας γνώσεις του εις την Α΄ εν Επιδαύρω Συνέλευσιν. Εχρημάτισε μέλος εις διαφόρους επιτροπάς και Βουλευτής, εν έτει 1822 εστράτευσαν και τινα μέλη του Βουλευτικού. Υπήρξεν αντιπρόσωπος του Σουλίου κατ’ επιτροπήν του Νότη Βότσαρη. Απέθανεν από φθίσιν το 1823.

Περιγραφή Ν.Ι. Σαλτέλη

Σαλτέλης, 1842, δδ΄

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 26, 55, 60, 198, 200, 339
ΑΕΠ τ. 2, 579
ΑΕΠ τ. 3, 46, 63, 101
ΑΕΠ τ. 9, 157, 160, 187, 279
ΑΕΠ τ. 10, 197
ΑΕΠ τ. 11, 195
ΑΕΠ τ. 12, 266
Πίσσας, 1992, 249
Σαλτέλης, 1842, δδ΄
Βιβλιογραφία:
Κιουσοπούλου, 2018, 63-92
ΛΕΕ τ. 1, 106
Σαλκιτζόγλου, 2010, 266
  • Κυδωνίες 1797