Αλμπέρτης Αντώνιος

Αμανίτης Γαβριήλ
3rd February 2020
Αλεξάνδρου Λάμπρος
6th February 2020
Απεικόνιση νησιώτη

Αλμπέρτης Αντώνιος

Γέννηση: ΤήνοςΘάνατος: άγνωστο
Ο Αντώνιος Αλμπέρτης, γεννημένος στην Τήνο, συμμετείχε στην Επανάσταση ως παραστάτης Τήνου στο Β΄ Βουλευτικό (1823), αν και για ολιγόμηνο διάστημα απουσίασε από τις εργασίες του Σώματος ασχολούμενος με τοπικές υποθέσεις της νήσου του. Κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας έλαβε μέρος σε διάφορες επιτροπές του Σώματος και τον Απρίλιο του 1824 μετείχε στην επιτροπή για την κατάρτιση σχεδίου θεσπίσματος για τη σύναψη δανείου. Τον Απρίλιο του 1826 συμμετείχε ως πληρεξούσιος Τήνου στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και ένα χρόνο αργότερα στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Δεν είναι γνωστό πότε απεβίωσε, ωστόσο τον Ιούνιο του 1852 η υπογραφή του εντοπίζεται σε έγγραφο, με το οποίο Τήνιοι αγωνιστές και πρόκριτοι βεβαίωναν τη συμμετοχή του συμπατριώτη τους Φραγκίσκου Γεωργαντόπουλου στη Φιλική Εταιρεία.
Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 7, 52, 121, 137, 161, 201, 237, 260, 366, 551, 554, 566, 593, 599
ΑΕΠ τ. 3, 155, 157, 184, 455, 499
ΑΕΠ τ. 6, 273, 278
ΑΕΠ τ. 9, 87, 209, 218, 267, 343
ΑΕΠ τ. 20, 108
ΓΑΚ, Μικροί Κλάδοι Αγώνος και Καποδιστρίου, φάκ. 1, έγγρ. 129
Βιβλιογραφία:
Γεωργαντόπουλος, 2005, 171, 178-179
Μπίστης, 1962, 776
Σακελλίων, 1994, 140