Αλεξάνδρου Λάμπρος

Αλμπέρτης Αντώνιος
4th February 2020
Αινιάν Γεώργιος
10th February 2020

Απεικόνιση πρόκριτου

Υπογραφή Λάμπρου Αλεξάνδρου

Αλεξάνδρου Λάμπρος
(Αλεξανδρίδης, Ευμολπίδης)

Γέννηση: Αταλάντη 1790Θάνατος: Αταλάντη 1860
Ο Λάμπρος Αλεξάνδρου, πρόκριτος της επαρχίας Ταλαντίου, συμμετείχε στην Επανάσταση αντιπροσωπεύοντας στις 15 Νοεμβρίου 1821 την Αταλάντη στη Συνέλευση των Σαλώνων, από την οποία εξελέγη μέλος του Αρείου Πάγου και ένα μήνα αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1821, συμμετείχε ως πληρεξούσιος Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στην Α΄ Εθνοσυνέλευση. Στη συνέχεια ο Αλεξάνδρου διετέλεσε παραστάτης Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος στο Α΄ Βουλευτικό (1822) και διορίστηκε στην επιτροπή Οικονομίας του Σώματος. Μετά τη διακοπή των συνεδριάσεων του Βουλευτικού τον Ιούνιο του 1822, συμμετείχε στις εργασίες της Βουλευτικής Επιτροπής και συγκαταλέγεται στους βουλευτές που υπέγραψαν στις 9 Νοεμβρίου 1822 τη Δεύτερη Πράξη της με την οποία θεσπίστηκε ο πρώτος εκλογικός νόμος. Ο Λάμπρος Αλεξάνδρου συμμετείχε στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823), ενώ στις 6 Μαΐου 1823 διορίστηκε έπαρχος Κορίνθου. Ακολούθως, εξελέγη παραστάτης Ταλαντίου στο Γ΄ Βουλευτικό (1824). Τον Απρίλιο του 1826 συμμετείχε στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και ένα χρόνο αργότερα στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, ενώ προηγουμένως είχε λάβει μέρος στη Συνέλευση της Αίγινας. Στη συνέχεια διετέλεσε βουλευτής Ταλαντίου στη Βουλή του 1827. Κατά τα χρόνια διακυβέρνησης του Καποδίστρια διετέλεσε πληρεξούσιος Ταλαντίου στην Δ΄ κατ’ επανάληψιν Εθνοσυνέλευση (Δεκέμβριος 1831) και κατόπιν στη Δ΄ κατά συνέχειαν Εθνοσυνέλευση (Ιούλιος 1832), η οποία, στις 9 Ιουλίου τον όρισε μέλος της επί των Εγγράφων Εξεταστικής Επιτροπής και μέλος της επιτροπής για την εξέταση των εθνικών λογαριασμών. Μετά την άφιξη του Όθωνα ανέλαβε δημόσια αξιώματα: βασιλικός έφορος (1833), υποδιοικητής Λοκρίδας (1836) και έπαρχος Παρνασίδας (1850). Τον Φεβρουάριο του 1851 κατόπιν επαναληπτικής εκλογής, εξελέγη βουλευτής Λοκρίδας. Απεβίωσε στην Αταλάντη το 1860.
Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 1, 12, 55, 60, 92, 192, 201-202, 541
ΑΕΠ τ. 2, 436
ΑΕΠ τ. 3, 19, 39, 42, 68, 101, 146, 156, 180, 184, 200, 286, 298, 447
ΑΕΠ τ. 5, 316, 341-343, 348, 356, 373
ΑΕΠ τ. 7, 248
ΑΕΠ τ. 9, 59, 160
ΑΕΠ τ. 10, 60
ΑΕΠ τ. 12, 266-267
ΑΕΠ τ. 20, 23-24
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 53, φάκ. 84
Μάμουκας τ. 1, 85, 87
ΠΣΒ, Περίοδος Γ΄-Σύνοδος Α΄ τ. 2, 128, 139
Βιβλιογραφία:
Δημακόπουλος, 1966β, 122
Κιουσοπούλου, 2018, 63-92
Χριστοφόρου, 1999, 306-312