Αινιάν Γεώργιος

Αλεξάνδρου Λάμπρος
6th February 2020
Αθανασίου Αναγνώστης
11th February 2020
Απεικόνιση στρατιωτικού

Αινιάν Γεώργιος

Γέννηση: Μαυρίλο 1788Θάνατος: Αθήνα 1848
Ο λόγιος Γεώργιος Αινιάν γεννήθηκε στο Μαυρίλο Τυμφρηστού το 1788. Η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1796, όπου ο ίδιος έλαβε σημαντική μόρφωση και στη συνέχεια άσκησε το επάγγελμα του διδασκάλου. Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και ανέπτυξε συνωμοτική δράση. Συμμετείχε εξαρχής στην Ελληνική Επανάσταση και τον Νοέμβριο του 1821 έλαβε μέρος στη Συνέλευση των Σαλώνων, η οποία τον εξέλεξε μέλος του Αρείου Πάγου, ενώ παράλληλα τον απέστειλε στην Α΄ Εθνοσυνέλευση (Δεκέμβριος 1821) ως πληρεξούσιο της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια της Εθνοσυνέλευσης διορίστηκε στην επιτροπή για την κατάρτιση του πρώτου συντάγματος. Εξακολούθησε να είναι μέλος του Αρείου Πάγου έως την κατάργηση των τοπικών οργανισμών τον Μάρτιο του 1823. Έλαβε μέρος ως πληρεξούσιος Πατρατζικίου (σημερινή Υπάτη) στη Β΄ Εθνοσυνέλευση (1823), η οποία τον διόρισε στην εννεαμελή επιτροπή που συνέταξε την προσωρινή ποινική νομοθεσία βάσει του βυζαντινού δικαίου, καθώς και στη δεκαμελή επιτροπή για την κατάρτιση του οργανισμού των επαρχιών. Στη συνέχεια εξελέγη παραστάτης Πατρατζικίου στο Β΄ Βουλευτικό και διορίστηκε στην επιτροπή για την εξέλεγξη των παραστατικών εγγράφων των βουλευτών, ενώ από τον Μάιο του 1823 διετέλεσε υπουργός της Αστυνομίας, θέση την οποία διατήρησε έως τον Ιούνιο του ίδιου έτους χωρίς να παραιτηθεί από βουλευτής. Τον Απρίλιο του 1826 συμμετείχε ως πληρεξούσιος στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, η οποία τον διόρισε στην επιτροπή για την αναθεώρηση του συντάγματος και εξελέγη μέλος της Επιτροπής της Συνελεύσεως. Ένα χρόνο αργότερα, από τον Ιούνιο του 1827, μετείχε στη Βουλή έως και την αυτοδιάλυση του Σώματος τον Ιανουάριο του 1828. Μετά την άφιξη του Καποδίστρια συμμετείχε ως πληρεξούσιος Πατρατζικίου στην Δ΄ Εθνοσυνέλευση (1829) και τον Αύγουστο του ίδιου έτους διορίστηκε από τον Κυβερνήτη μέλος της Γερουσίας. Αργότερα, συμμετείχε ως πληρεξουσίος Γαλαξιδίου στην Ε΄ Εθνοσυνέλευση (1832), η οποία τον ανέδειξε γραμματέα της. Επίσης, διορίστηκε από την ίδια στις επιτροπές για τη σύνταξη συντάγματος και για την κατάρτιση σχεδίου για την οργάνωση των δικαστηρίων. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Όθωνα ανέλαβε δημόσια αξιώματα (νομάρχης, Σύμβουλος της Επικρατείας) και το 1843 εξελέγη μέλος της Α΄ Εθνικής Συνέλευσης, η οποία τον ανέδειξε γραμματέα της και τον διόρισε στις επιτροπές για τη σύνταξη του συντάγματος και την κατάρτιση του νομοσχεδίου για τη διοργάνωση άμεσων εκλογών. Τον Ιούνιο του 1844 διορίστηκε από τον Όθωνα μέλος της Γερουσίας και τρία χρόνια αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1847, εξελέγη γραμματέας του Σώματος. Επιπλέον με την ιδιότητά του ως γερουσιαστή το 1847 περιόδευσε την επικράτεια, για να εξακριβώσει την έκταση της βίας κατά την εκλογική διαδικασία του ίδιου έτους. Ο Γεώργιος Αινιάν παράλληλα με την πολιτική του σταδιοδρομία ανέπτυξε σημαντικό συγγραφικό και μεταφραστικό έργο. Απεβίωσε στην Αθήνα το 1848.

Προς τον ευγενέστατον βουλευτήν κ. Γεώργιον Αινιάνα

Διορίζεσθε παρά του Βουλευτικού Σώματος είς της επταμελούς επιτροπής, με την ανήκουσαν πληρεξουσιότητα εις το να θεωρήσετε και εξετάσητε ακριβώς, στάθμην έχοντες το δίκαιον, τα παραστατικά των επαρχιών, όσαι ακολούθως σημειούνται, και να εξετάσητε καθ’ ον οίδατε και δύνασθε τρόπον, με την απαιτουμένην ταχύτηταν. Έρρωσθε.

Διορισμός Γ. Αινιάνα, 26 Απριλίου 1823

ΑΕΠ τ. 2, 2

Πηγές:
ΑΕΠ τ. 1, 486-490
ΑΕΠ τ. 2, 2, 156
ΑΕΠ τ. 3, 19, 20, 34, 39, 41, 56, 63, 77, 101, 196, 199, 203, 209
ΑΕΠ τ. 5, 1, 12, 20, 63
ΑΕΠ τ. 7, 281
ΑΕΠ τ. 8, 266
ΑΕΠ τ. 10, 52, 174
ΑΕΠ τ. 14, 298
Αινιάν, 1962, 9, 23-25
Γαζής, 1971, 16, 174
ΕΒΕ, Αρχείο Αγωνιστών κ. 3β, φάκ. 393
Μάμουκας τ. 1, 37, 80, 84-85, 87
ΠΕΣ, 9, 16, 52, 602
ΠΣΓ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Α΄, 3
ΠΣΓ, Περίοδος Α΄-Σύνοδος Γ΄, 105
ΦΕΚ, 1844 φ. 20
Βιβλιογραφία:
1821 - Lexicon/ΚΕΝΙ
Δημακόπουλος, 1966β, 136
Κιουσοπούλου, 2018, 80
Λάππας, 1960, 37
ΠΒΛ τ. 1, 97-98
  • Μαυρίλο 1788